6.10.2021

Rakkaudesta lähimmäiseen ja luontoon – Kuusamon digitalisaatio

Toiminnan uudistajat -podcastin toisessa jaksossa keskustellaan digikyvykkyyksien kehittämisestä ja kuntien digitalisaatiosta. Kari Hyvönen on tällä kertaa Kuusamossa keskustelemassa Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Mannisen ja hallintojohtaja Pekka Kantolan kanssa siitä, miten Kuusamossa toteutetaan kaupungin strategiaa ja miten digitalisaatio tukee sitä. Kolmantena vieraana ja digitalisaatiohankkeiden asiantuntijana pöydässä istuu Tieran Jaana Siitari.

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi
Kuuntele koko jakso Spotifystä.

Digitalisaatio strategian toteuttamisen kulmakivenä

Kuusamon kaupungin strategian ytimessä on rakkaus lähimmäiseen ja luontoon sekä perheiden paras. Kuusamon kaltaisessa laajassa kunnassa asukkaista huolehtiminen vaatii digitaalisia palveluita ja siksi Kuusamo on panostanut viime vuosina digitaalisten palveluiden ja yhteyksien kehittämiseen sekä osaamiseen.

Panostukset digitalisaatioon ovat näkyneet kasvaneena elinvoimana ja yhtenä näkyvänä muutoksena Kuusamon väkiluku kasvoi viime vuonna ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Kuusamo pyrkii myös hyötymään nykyisestä monipaikkaisesta elämästä, mikä näkyy siinä, että 15 000 asukkaan kaupungissa yöpyy lähes päivittäin yli 10 000 matkailijaa tai mökkeilijää.

Laadukas digitalisaatio lähtee asiakkaasta, eli kunnan asukkaista ja heidän tarpeistaan. Kuusamo on tunnistanut, että yhteensä jopa miljoona ihmistä kokee kuuluvansa Kuusamon yhteisöön. Kuinka kuntia on uudistettava, että ne voivat palvella näin laajaa joukkoa?

Kuntatoimintaa uudistetaan yhdessä

Kuusamossa on tehty sitkeästi töitä sen eteen, että Pohjois-Suomen kuntien välillä olisi enemmän ja tehokkaampaa yhteistyötä. Isoimpienkaan kuntien voimavarat eivät yksin riitä kuntatoiminnan uudistamiseen, vaan siihen tarvitaan tehokas verkosto. Manninen tuo esille, kuinka Kuntien Tieran rakentama yhteistyöalusta on lisännyt yhteistyön joustavuutta ja vähentänyt byrokratiaa yhteistyön tilanteisiin reagoimisessa. Kuusamossa on käynnissä useita digitalisaatiohankkeita, joissa uudistetaan kuntien toimintaa yhteistyössä Pohjois-Suomen kuntien kanssa.

Digitalisaatio etenee, kun on käytettävissä ihmisiä ja osaamista. Varsinkin tiedonhallinnan kyvykkyys on suuressa roolissa, kun kehitetään kuntalaisille parempia palveluita. Kuntien välisen yhteistyön tehostamisen lisäksi Tiera toimii kuntien kumppanina uudistuksen toteuttamisessa. Tieran digitiekartta auttaa kuntia uudistamaan ja kehittämään tietojärjestelmiä ja osaamista.

Kuusamossa ollaan vahvasti sitä mieltä, että Tieraa tarvitaan kuntien yhteistyön rakentamiseen. Yhteistyön joustavuuden ja tehokkuuden kannalta toimiva alusta on avainasemassa. Yhteistyö Tieran kanssa on myös hyvä tapa varmistaa, että hankkeisiin saadaan tarvittavaa osaamista ja että tämä osaaminen sitten pysyy kunnissa ja kehittyy edelleen. Toisena yhteiskehittämisen tukipilarina mainitaan yhteinen tilannekuva siitä, mitä kukin kunta tarvitsee ja tavoittelee ja kolmantena onnistumisen edellytyksenä Kuusamossa pidetään luottamusta. Luottamus syntyy yhteisistä onnistumisista ja siitä, että yhteistyössä luodut hyvät käytännöt ja osaaminen jaetaan kaikille. Näin hyvä kehitys kumuloituu ja kaikki hyötyvät enemmän.

Tieran Siitari korostaa kokeilukulttuurin roolia uudistusten onnistumisessa. Kokeilut voivat osoittautua hyvin tai huonosti toimiviksi, mutta näistä kaikista voidaan oppia ja saada arvokasta tietoa. Toiminnan uudistaminen ja varsinkin epäonnistuminen vaatii lisäksi rohkeutta. Yhdessä muiden kanssa on helpompi olla myös rohkea!

Kuuntele kaikki podcastin jaksot täällä: Podcast arkistot – Tiera