16.6.2022

Vastuullisuus kasvaa yhä suurempaan roolin kuntien toiminnassa

Toiminnan uudistajat -podcastin toinen kausi starttaa jaksolla kuntien vastuullisuudesta. Jaksossa keskustellaan siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa tämän päivän kunnissa ja kaupungeissa ja miksi se on niin tärkeää. Keskustelussa mietitään myös, miten vastuullisuutta käytännössä toteutetaan ja johdetaan ja millainen rooli kaupunkilaisilla on tässä työssä.

Lahti oli Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021, ja se vahvisti kaupungin asemaa ympäristöasioiden edelläkävijäkaupunkina. Vastuullisuudesta päästään keskustelemaan Riina Puusaaren ja Toni Putulan kanssa. Puusaari on Lahden kaupungin suunnitteluinsinööri, toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja. Putula on yrittäjä, Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen sekä kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaoston jäsen.

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi
Kuuntele koko jakso Spotifystä.

Mitä vastuullisuus on ja mitä se merkitsee kaupungille?

Ensimmäiseksi keskustelussa puhututtaa vastuullisuuden rooli imagotekijänä. Molemmat vieraat ovat yhtä mieltä siitä, että vastuullisuus on kaupungin maineen kannalta äärimmäisen merkittävä tekijä. ympäristöpääkaupunkivuodella oli merkittävä vaikutus myös Lahden imagolle. Toni nosti esille, että valtion ja kaupunkien on oltava vastuullisuuden edelläkävijöitä. Myös raha ohjaa toimintaa vastuullisemmaksi, sillä esimerkiksi EU-tuet on sidottu tiiviisti vastuulliseen toimintaan, mikä velvoittaa tukia hakevat tahot toimimaan vastuullisesti.

Vastuullisuus synnyttää uudenlaisia kumppanuuksia. Aluetaloudessa vastuullisuuden kautta voidaan synnyttää paljon uusia kumppanuuksia, elinvoimaa ja työpaikkoja. Lahdelle elinvoiman kasvattaminen on olennainen tavoite. Isona toimijana kaupunki voi tehdä valintoja, jotka muuttavat markkinaa. Esimerkiksi puurakentaminen on tällä hetkellä kallista, mutta kaupunki voi omilla toimillaan kasvattaa sen markkinaosuutta ja tehdä siitä kannattavampaa myös kaikille muille. Lahden kaupungin konserniohjauksessa onkin jo pitkään tehty työtä, että kaupungin konsernit toimisivat kestävämmin, vastuullisemmin ja eettisemmin. Esimerkiksi kaupungin rakennuksille on tietyt vastuullisuuskriteerit energian ja ympäristövaikutusten suhteen.

Siitä ei seuraa mitään kestävää, että yritetään toimia niin kuin ennenkin. -Toni Putula

Vastuullisuus on Lahdelle strateginen valinta

Lahden uudessa strategiassa vastuullisuus on otettu vahvasti huomioon. Strategian ensimmäinen kärki on hiilineutraali ympäristökaupunki. Lahti on ainoa suuri kaupunki, jossa on sitouduttu olemaan hiilineutraali vuonna 2025. Lahti on työssä jo pitkällä. Työ on aloitettu 70-80-luvulla ja nyt näyttää todennäköiseltä, että Lahti saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteensa olla hiilineutraali vuonna 2025.

Ekologinen vastuullisuus näkyy Lahdessa käytännön valintoina siinä, millaista kaupunkia rakennetaan; miten liikenne ja yhdyskuntarakenne järjestetään ja miten luontoa suojellaan. Jotta kaupunki voi olla hiilineutraali, valtaosa tavoitteesta on saavutettava muuttamalla omaa toimintaa niin että sen hiilijalanjälki pienenee ja kompensoimalla voidaan hoitaa vain hyvin pieni osuus tavoitteesta. Kaupungit voivat todella vaikuttaa isosti siihen, paljonko päästöjä elämämme tuottaa.

Liikkumista ja varsinkin julkista liikennettä kehittämällä kaupungeilla on mahdollisuus vähentää päästöjään huomattavasti. Lisäksi esimerkiksi sähköbussit ovat tullet kaupungille halvemmaksi kuin polttomoottoribussit jo ennen bensan hinnan nousua. Vastuullisten valintojen taloudellinen vaikutus näkyy usein nopeastikin, mutta varsinkin pitkällä aikavälillä ne ovat huomattavan kannattavia.

Sellainen kunta, joka ei elä muutoksessa, jää taka-alalle. -Riina Puusaari

Ympäristövastuun lisäksi kaupungin on huomioitava sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus

Sivistyksen palvelualue on suurin toimiala. Keskustelussa pohdiskeltiin, kuinka kaupungin sosiaaliseen hyvinvointiin tähtääviin toimiin voitaisiin saada lisää vaikuttavuutta. Kuinka kaupunki voi käyttää resurssejaan tehokkaasti niin, että se lisää havaittavasti hyvinvointia.

Hankinnoillaan kaupunki voi edistää sosiaalista kestävyyttä tehokkaasti hankinnoilla. Suurena hankkijana sillä on vaikutusta aluetalouteen ja lähiympäristön elinvoimaan. Ostamalla esimerkiksi ruokaa läheltä lähialueelle syntyy työtä ja ruuan ilmastopäästöt ovat pienemmät, kun sitä ei tarvitse kuljettaa niin kaukaa.

Osallistava demokratia on yksi sosiaalisen vastuullisuuden työkaluja. Lahden kaupungilla on vuorovaikutussuunnittelijoita, jotka auttavat kaupungin organisaatioita kuulemaan paremmin kaupunkilaisten mielipiteitä. Lahti kehittää jatkuvasti uusia tapoja kohdata ja kuulla kaupunkilaisia. Osallistavassa budjetoinnissa, kuten muussakin osallistavassa demokratiassa on havaittu, että näiden kanavien kautta vaikuttavat henkilöt ovat usein hieman paremmassa sosiaalisessa asemassa. Kaupungeilla on haaste saada myös maahanmuuttajat ja alempien tuloluokkien jäsenet osallistumaan yhteiseen päättämiseen.

Lahdessa kannetaan taloudellista vastuuta panostamalla työllisyyteen ja hyvinvointiin sekä kestävään kasvuun. Esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilulta Lahti odottaa uudenlaista parempaa tapaa hoitaa työllisyyttä. Kokeilu antaa mahdollisuuden katkaista toimimattomia toimintamalleja ja luoda uusia parempia tapoja järjestää koko työllisyydenhoito. Vieraat ovat toiveikkaita, että Lahdessa saadaan kehitettyä niin hieno malli, että se auttaa kehittämään myös muiden Suomen kuntien työllisyyttä.

Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat vastuullisuustyössä avainasemassa

Lopuksi vieraat summaavat tärkeimpiä vastuullisuustavoitteita kaupungin näkökulmasta. Lista on vaikutava: hyvä koulutus, ilmastotekoja, terveyttä ja hyvinvointia, yhteistyö ja kumppanuus. Kulkutapamuutos sekä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen niin, että se jättää enemmän koskematonta luontoa.

Vieraat ovat yhtä mieltä siitä, että suurin haaste on asenneilmaston muutos. Miten ihmiset saadaan uskomaan, että kaupunkien hyvillä ja kestävillä päätöksillä on hyviä vaikutuksia ja ne ovat usein myös taloudellisesti kannattavampia kuin kestämättömät päätökset.

Kuuntele kaikki jaksot täältä