heinäkuu 2021

Yhteisöllisyyttä, liikkumisen iloa, kokemusten jakoa ja kannustamista – Hyvinvointiratkaisu Tiera Vire

Soten tuoman organisaatio- ja alueuudistuksen jälkeen kuntien yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi jää kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tätä tehtävää varten ja digitalisaatiolinjauksen mukaisesti Tierassa on kilpailutettu valmiiksi mobiiliteknologiaan ja pelillistämiseen perustuva sovellus, jonka käyttö on helppoa ja vaikuttavaa.

Mistä on kysymys? Tähän on helpointa vastata esittelemällä sovellusta. Esittely taas on helppo järjestää, ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen ja sopimalla esittelylle aika. Esittely on vaivattominta pitää, jos tiedetään jo kohderyhmä, jolle palvelua halutaan ensimmäiseksi kokeilla.

Jostain on aloitettava, joten tänä keväänä ja alkukesän 2021 aikana on Tieran toimesta tavoiteltu teitä asiakasomistajia sillä ajatuksella, että esittelemme sovelluksen käyttöä henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitoon ja parantamiseen. Samalla saamme kerrottua lyhyesti muistakin käyttötapauksista – kiinnostuksen mukaan.

Tiera Vire antaa sinulle käyttäjänä paljon

Esittelen tässä sisällössä sovelluksen lyhyesti: Tiera Vire on liikunnan, ravitsemuksen, unen ja painon seurantaan soveltuva ratkaisu, sekä paljon muutakin. Viren yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on hyvinvoinnin käsityksen laajentaminen perinteisistä edellä mainituista myös muuhun hyvinvointia lisääviin sisältöihin.

Hyvinvointi voi olla toisen kannustamista tai kannustetuksi tulemista, se voi olla itselle tärkeän harrastuksen parissa toimimista tai uuden harrastuksen löytämistä. Hyvinvointi voi liittyä luontoon, kulttuurikohteisiin, kierrättämiseen tai vaikka valokuvaamiseen ja kuvien jakamiseen. Tiera Vire voi antaa tietoa itselle tärkeistä asioista, ja sovelluksen kautta voit jakaa muille hyviä vinkkejä. Ja paljon muuta!

Tieralla on parhaillaan käynnissä henkilöstöosaston organisoima Sporttikesä 2021 -kampanja, jolla kannustetaan henkilöstöä liikkumaan sovellusta apuna käyttäen. Myös työaikaa saa käyttää liikuntaan tietyn määrän viikossa kampanja-aikana.

Tärkeä palvelun käyttöön liittyvä ominaisuus on myös yhteisöllisyys, ja samalla mahdollisuus valita itse sovelluksessa haluatko olla yhteisöllinen. Käyttäjänä voit käyttää Virettä hyvinvoinnin sosiaalisena mediana tai halutessasi vain oman hyvinvoinnin seurantaan. Mitä kerrot itsestäsi organisaatiolle, jonka osana Virettä käytät, on sinun itsesi päätettävissä.

Tulevan syksyn aikana kirjoitamme lyhyitä Tiera Vire-tarinoita, joiden avulla kerromme palvelun eri käyttötapauksista ja niiden toiminnallisuuksista. Käyttötapaus kerrallaan on helpompi kertoa mihin kaikkeen Tiera Vire taipuu.

Hyvinvointia kesään!

Minna Kalliomäki
Ratkaisuasiantuntija, Hyvinvointipalvelut
Kuntien Tiera Oy

Minna Kalliomäki toimii Tieralla Hyvinvointipalveluiden Tiera Vire –ratkaisuasiantuntijana. Taustaltaan Minna on sairaanhoitaja ja opiskellut hyvinvointiteknologiaa. Digitaalisuuden hyödyntäminen ja sote-palveluiden tarjonnan kehittäminen on hänelle itsestäänselvyys ja Minna kokee, että Tieralla hän pystyy yhdistämään nämä kaksi asiaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.