maaliskuu 2020

Turvaa kuntasi toiminta kriittisen ICT:n osalta Tieran avulla

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Kuntien siirryttyä yhä enemmän etätyöskentelyyn, on ICT:n kriittisyys noussut uudelle tasolle, kuten Tieran varatoimitusjohtaja Sakari Luotonen blogissaan toteaa. Samaan aikaan kunnan oman ICT-henkilöstön käytettävyyteen kohdistuu terveysuhka.

Tiera on valmis auttamaan kuntatoimijoita varmistamaan toiminnan jatkuvuuden sekä minimoimaan toimintaan kohdistuvia riskejä.

Moni kunta on jo siirtänyt ICT:n hoidon Tieran valtakunnallisen ja maantieteellisesti hajautetun ICT-palvelutuotannon hoidettavaksi, jossa palvelu pystytään turvaamaan kunnille häiriö- ja poikkeusoloissa. Tieralta saa tarvittaessa nopeasti käyttöön myös Teams-viestintävälineet.

Poikkeuksellisessa tilanteessa sekä uusien toimintatapojen käyttöönoton myötä lisääntyvät myös erilaiset uhat, joista toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimpiä ovat kyberuhat. Voimme auttaa kuntatoimijoita valmiiksi kilpailutetuilla ratkaisuilla.

Jos tarvitset apua, ota yhteys Tieraan – Ota yhteyttä

Kari Hyvönen,
Johtaja, Asiakkuudet