kesäkuu 2020

Kuntakentän uusi normaali – entä mitä sen jälkeen?

Koronakevät 2020 pysäytti – ja muutti maailmaa. Osin varmasti pysyvästi. Samalla se toi isoja muutoksia kuntakenttään: talousahdinkoa, mutta myös paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista!

Kevään digiloikka kunnissa

Kuntien johtaminen ja päätöksenteko otti ison ja kauan odotetun digiloikan, kun kunnat siirtyivät hajautetun työn malliin muutamassa päivässä. Myös opetuksen alalla osoitettiin, että etäopetuskin on hyvin mahdollista, jos niin halutaan. Moni muukin kunnan toiminta uudistui.

Päätöksenteko siirtyi verkkoon. Palaverikäytännöt tehostuivat ja videoiden käyttö palavereissa löi läpi. Matkustaminen eri toimipisteiden välillä loppui. Allekirjoitukset siirtyivät sähköisiksi. Työnteon tehokkuus kaikkiaan nousi huimasti.

Toiminnan tavat ja asenteet uudistuivat – pakko oli tässä hyvänä konsulttina. Uskon, että tästä jäävät parhaat asiat elämään jatkossakin. Lisäksi uusiin poikkeustilanteisiin varautuminen on aiempaa paljon paremmalla tasolla. Toki jää kehitettävääkin – erityisesti tietoturvan varmistamisessa.

Digiloikan mahdollistajan ICT:n kriittisyys kasvoi huimasti

Mikä sitten mahdollisti muutoksen? Teamsejä ja muita etätyötä mahdollistavia ratkaisuja otettiin käyttöön urakalla ja hyödynnettiin sähköisen päätöksenteon sekä sähköisten allekirjoitusten ratkaisuja. Yhtäkkiä aiemmin pitkälti hajuton ja mauton ICT olikin hyvin keskiössä muutoksen mahdollistajana.

ICT:n kriittisyys ymmärrettiin uudella tavalla. Tämä loi painetta sen ammattimaiseen ja kaikissa oloissa toimivaan hoitamiseen. Tämä näkyi Tierankin suuntaan lisääntyneenä kysyntänä monien palvelujen sekä myös ICT-ulkoistusten osalta. Tarvittiin toimiva ICT-ympäristö ja osaava ICT-kumppani.

Miten seuraavalle tasolle?

Emme voi kuitenkaan tyytyä tähän tilanteeseen, vaan kuntakentän taloushaasteet pakottavat miettimään laajemmin kuntien toiminnan uudistamista. Tässä tarjoan avuksi kahta asiaa:

  1. Perus-ICT muodostaa toiminnalle kivijalan; sen tulee toimia kustannustehokkaasti, laadukkaasti, toimintavarmasti ja tietoturvallisesti. Tämä tulee laittaa ensin kuntoon. Polku Tieraan -konsepti on Tieran omistajille ilmainen ja sen tuotoksena tarjotaan kunnalle konkreettinen ratkaisuesitys, miten kunnan ICT kannattaisi järjestää. Tarvittava kuntoonlaitto on mahdollista tehdä helposti ja nopeasti. Tästä Tieralla on paljon kokemusta suoraan omistajiensa hyödynnettäväksi.
  2. Digitalisaatio mahdollistaa kunnan toiminnan uudistamisen ja samalla sekä ihan uudenlaisen kustannustehokkuuden että kokonaan uusia hyötyjä kunnalle ja kuntalaisille. Digipolku Tierassa -konsepti auttaa kuntia rakentamaan konkreettisen digiohjelman, jolla kuntien toiminta päivitetään 2020-luvun vaatimalle tasolle. Ohjelma läpivienti vie aikaa vähän enemmän kuin ensimmäisen kohdan ICT-järjestely, mutta tähänkin Tieralla on paljon valmiiksi omistajilleen kilpailutettuja ja kehitystiekartalla olevia ratkaisuja ja asiantuntemusta omistajiensa hyödynnettäväksi.

Näillä kahdella asialla on merkittävä vaikutus kuntasi tulevaisuuteen. Ilman merkittäviä toimintatapamuutoksia kuntatalous ei kestä.

Kuntajohto muutoksen draiverina

Kuntien toiminnan uudistaminen lähtee kuntajohdosta – onkin ollut hienoa nähdä, että monissa kunnissa on hyvin uudistushakuisia johtajia. Tiera pystyy auttamaan muutoksen suunnittelussa ja tekemisessä – Ota yhteys minuun tai kollegoihini!

Sakari Luotonen
varatoimitusjohtaja
Kuntien Tiera Oy