joulukuu 2020

Tieran Digiratkaisuilla onnistunut ja tuloksekas vuosi 2020

Mitä kaikkea saatiinkaan aikaan?  

10-vuotisjuhlavuotenaan vuonna 2020 Kuntien Tiera tekee vahvan tuloksen. Vuosi sitten päivitetty strategia näkyy parempana fokuksena. Vuoden onnistumisia listaamalla saadaan hyvä otos aikaansaannoksista omistajiemme parhaaksi. Ohessa merkittävimpiä tapahtumiamme hieman eri näkökulmista.

Tiera julkaisi marraskuussa DigiOne -yhteistyön  Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kumppanina.

Tiera on mukana rakentamassa oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoavaa kansallista digitaalista palvelualustaa. Tavoitteena on kuntien toiminnan uudistaminen ja koulutuspalveluiden vaikuttavuuden kasvattaminen.

Haluamme tukea oppimisen kokonaisvaltaisuutta ja monipuolista pedagogiikkaa kehittämällä ja hyödyntämällä digitaalisia työvälineitä. Tiera vastaa DigiOnen levityksestä sekä ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vuodesta 2024 alkaen.

Lue lisää: https://www.digione.fi/

Turun kaupunki uudistaa ERP:nsä yhdessä Tieran kanssa

Turun iso muutosmatka kohti avointa hallintoa, parempia palveluita ja merkittäviä hyötyjä alkoi vuoden 2020 alussa.

Kyseessä on valtava toimintamallin muutos, kun asiakas ja palvelu nostetaan keskiöön. Noin 3 000 kaupungin työntekijän toimintatavat muuttuvat.

Kyseessä on SAP S4/Hanan toimitus Turkuun pilvipalveluna. Kehityskeskustelut ovat ensimmäinen valmis palvelu, joka valmistui sovitussa aikataulussa budjetin mukaisesti ja saavutti sovitut lopputulokset. Tiera tekee hyvää yhteistyötä integraatiokumppaninsa Fujitsun sekä SAP:n kanssa.

Tiera panostaa kumppanuuksiin ja yhteistyöhön

Järjestöjen omistamasta Socialasta tuli viime elokuussa Tieran asiakasomistaja. Yhteistyö käynnistyi Yhteisen hyvän -alustan digitaalisella toteutuksella.

Alusta on ympäristö, jossa palveluita tuottavat ja yleishyödylliset järjestöt voivat vahvistaa keskinäistä yhteistyötään sekä kuvata, kehittää ja markkinoida palveluitaan sosiaali- ja työllisyyspalveluita järjestäville toimijoille. Alustana käytetään Tieran palvelualustaa, jonka avulla voidaan digitalisoida ja yhdenmukaistaa palveluprosesseja nopeasti ja ketterästi, prosessi kerrallaan.

Erilainen toimintamalli prosessien digitalisoimiselle mahdollistaa uudistamisen ilman miljoonaprojekteja. Kulunut vuosi oli kehittämisen vuosi. Kilpailutimme ja konseptoimme palvelualustan, jolla digitalisoidaan prosessit ketterästi ja nopeasti. Konsepti vauhdittaa kuntalaisten asioinnin yhdenmukaistumista. Palvelun hienouksia ovat parityöskentely kehitysmallina, olemassa olevien palveluiden hyödyntäminen, ketteryys ja visuaalisuus unohtamatta tietoturvaa.

Tieran Palvelualusta pohjautuu avoimen lähdekoodin ratkaisuihin sekä modulaariseen mikropalveluarkkitehtuuriin vapauttaen kunta-asiakkaat toimittajalukoista. Arkkitehtuurin ytimessä on rakentuva tietomalli, josta voidaan näppärästi poimia näkymiä toiminnan prosessien eri vaiheita toteuttavien toimintojen tueksi.

Palvelualustaan sisältyy:

  • Integraatioalusta, jonka tehtävänä on luoda kyvykkyys palveluiden digitalisoimiseen yhdistämällä eri toimijoiden palvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä tarjota digitalisiin prosesseihin suomi.fi -palvelut. Integraatioalusta sisältää myös identiteetinhallinnan.
  • Prosessi- ja digialusta, jonka tehtävänä on mahdollistaa digitaalisten prosessien vaiheittainen ja tuottava kehitys prosessi kerralla.
  • Tiedonhallinta-alusta, joka edustaa edistyksellistä teknologiaa ja mahdollistaa datan organisoinnin ja tekoälyyn perustuvan jalostamisen.

 Lue lisää siitä, mikä on Yhteisen hyvän alusta >>

Mahtavasti menestynyt Polku Tieraan -konsepti jatkuu digimatkalla Tierassa

Tavoitteemme on varmistaa asiakkaiden ICT-palveluiden laatu, kustannustehokkuus ja jatkuvuus. Olemme kasvaneet kuntasektorin suurimmaksi ICT-ulkoistuskumppaniksi. Ulkoistuksen jälkeen starttaamme kumppanuuden Digimatkalla Tierassa.

Digimatka Tierassa perustuu asiakkaan strategian mukaisen tiekartan kuvaamiseen. Tavoitteet tunnistetaan ja muutetaan digitalisointiohjelmaksi. Digitalisointi perustuu tarpeisiin sekä asiantuntijoiden kartoituksiin parhaasta digipotentiaalista.

 

Uutta palvelutarjoamaa tarjolla enemmän kuin koskaan

Olemme kilpailuttaneet yli kymmenen uutta omistajiemme toimintaa ja asiakaspalvelua tukevaa palvelua. Toimitamme valmiit ratkaisut omistajillemme kilpailuttamatta. Hyviä esimerkkejä uusista palveluistamme ovat Automatisoitu asiakaspalvelu Tiera Assi, hyvinvointiratkaisu Tiera Vire, Paikkatietoratkaisu sekä muunmuassa tavara- ja asiakaskuljetusten optimointiin tarkoitettu Tiera Optima. Merkittävimpänä käynnissä olevista kilpailutuksista haluan mainita Maankäytön toiminnanohjauksen tietomallipohjaisen kokonaisratkaisun. Tästä palvelusta on luvassa tietoa heti vuoden 2021 alkupuolella.

Digiratkaisuja kuntien ja kuntalaisten hyväksi

Uusia Tiera-omistajia vuonna 2020 on kymmeniä tavoitteenaan vaikuttavuus ja yhteistyö

Uusimpana omistajana Vantaan kaupunki.

Tiera on vaikuttavuustalo. Olemme asettaneet tavoitteeksi 1 mrd euron vaikuttavuustavoitteen asiakasratkaisuillemme vuonna 2023. Olemme työstäneet vaikuttavuusmittareita noin viidenkymmenen organisaation kanssa.

Tavoitteena on, että kustannushyötyjen rinnalle kehitetään vaikuttavuusmittarit, joilla mitataan lisääntynyttä hyvinvointia, terveyttä ja parempaa asiakaspalvelua eurojen ja lukumäärien rinnalla.

 

Digiratkaisujen asiakasmäärä kasvaa kaikilla mittareilla yli odotusten.

Olemme tunnettu asiantuntijapalveluista, PSOP – Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä, Mobiili Kotihoito -ratkaisusta, Sähköisestä ovenavauksesta, Toiminnanohjauksesta sekä Tiedonhallinnasta ja Sähköisestä arkistoinnista. Kasvumme liikevaihdossa mitattuna oli peräti 25%.

Voittoa tavoittelemattomana Yhteiskunnallisena yrityksenä Tieran tavoite ei ole ensisijaisesti myyntikatteen kerryttäminen vaan vaikuttavat palvelut, joilla omistajat pystyvät tuottamaan parempaa asiakas- ja henkilöstökokemusta kuntalaisille.

Tieran asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys hyvässä kulmassa

Tiera kasvaa vauhdilla. Asiakkaiden tyytyväisyys on hyvällä tasolla ja merkittävästi parantunut edellisestä vuodesta. Samoin suositteluhalukkuus on kasvanut. Selkeinä vahvuuksina pidetään kunta-alan tuntemista ja osaamista, toiminnan vastuullisuutta ja luotettavuutta. Sujuva yhteistyö, henkilöstön osaaminen ja auttamishalu sekä asioihin tarttuminen saavat myönteistä palautetta. Huolehdimme myös henkilöstömme osaamisesta ja viihtyvyydestä.

Pauli Päivärinta ja Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen

Tiera on toiminnan uudistaja

Kiitän asiakkaita ja kumppaneita onnistuneesta vuodesta. Paljon jäi mainitsematta onnistumisia, mutta tästäkin listasta tuli pitkä. Toivottavasti jaksoit lukea loppuun.

Terveyttä ja menestystä uuteen vuoteen 2021 toivottaen,

Pauli Päivärinta
johtaja, Digiratkaisut
Kuntien Tiera Oy