helmikuu 2023

Tieralla vahva osaaminen hyvinvointialueiden palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen

.

Tieran sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ymmärrys antaa erinomaisen perustan tukea hyvinvointialueita palveluiden yhtenäistämisessä ja kehittämisessä tehokkaasti ja samalla asiakaslähtöisesti.

Vuoden alusta 21 uutta hyvinvointialuetta aloitti toimintansa. Seuraava vaihe on yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen toimintatavat ja saada ne jalkautettua kaikkialle. Tiera tarjoaa erilaisten palveluiden ja ratkaisujen lisäksi hyvinvointialueille laajasta sosiaali- ja terveydenhuollon alan kokemuksesta ponnistavaa asiantuntijaosaamista, joka auttaa toimintojen yhdenmukaistamisessa ja kehittämisessä.

Asiakaslähtöistä kumppanuutta

“Jotta sote-uudistus hyödyttäisi lopullista asiakasta, hyvinvointialueilla tulee uudistaa ja yhtenäistää konkreettinen tapa tarjota hyvinvointipalveluita, joita ovat aiemmin tuottaneet lukuisat kunnat ja kuntayhtymät. Meillä on pitkä kokemus muutoksen tukena ja mahdollistajana olemisesta ja aito kosketus hyvinvointialueiden ja niiden asiakkaiden tarpeisiin”, sanoo Tieran hyvinvointipalveluiden liiketoimintajohtaja Kati Penttilä.

Tiera kulkee tarvittaessa hyvinvointialueen rinnalla tarjoten tarvittavien järjestelmien ja palveluiden lisäksi niin asiantuntija- kuin projektinhallinta-apua muutoksen läpiviemisessä.

“Laaja kokemus hyvinvointialueiden suurten kuntien ja aiempien kuntayhtymien toiminnasta antaa meille hyvän käsityksen alueiden tarpeista ja tyypillisistä haasteista. Usein myös tiedämme ratkaisut niihin laajan omistajapohjamme kautta saadun kokemuksen ansiosta. Tämä nopeuttaa asioiden edistämistä hyvinvointialueilla. Kun suuri osa hyvinvointialueista on asiakkaitamme, voimme myös yhyttää samanlaisten asioiden kanssa painivia ja fasilitoida yhteistyötä asiakkaidemme kesken”, Penttilä sanoo.

“Kumppanuus ja omistaja-asiakkuus tarkoittavat meillä myös sitä, että omistajillamme on mahdollisuus aktiivisesti vaikuttaa, miten palveluitamme ja ratkaisujamme kehitetään ja laajennetaan heidän tarpeitaan ajatellen. Tieran ratkaisujen kehitystä tehdään asiakasohjauksessa”, Penttilä lisää.

“Olemme myös hyvin helposti lähestyttäviä, joten kynnys ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa on pidetty matalana”, Tieran hyvinvointipalveluiden tuotantopäällikkö Maare Paljakka lisää.

Valmiiksi kilpailutetut ja tuotteistetut ratkaisut

“Satsaamme siihen, että pystymme tarjoamaan omistaja-asiakkaillemme poikkeuksellisen laajan portfolion valmiiksi kilpailutettuja palveluita”, kertoo Paljakka.

Tieran palvelut on tuotteistettu ja kilpailutettu yhteistyössä omistaja-asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeita kuunnellen ja ne huomioiden. Esimerkiksi kotihoidon suunnittelun, palveluiden ja kuljetusten optimointiin tarkoitetun Tiera Optiman avulla voidaan yhtenäistää kotihoidon toimintamalleja koko hyvinvointialueella sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.

“Olemme pitäneet myös huolta, että tuotteistetut ratkaisumme mahdollistavat sujuvan ja saumattoman siirtymän ilman palvelukatkoja. Sote-uudistuksen tavoitteita ovat palveluiden entistä parempi yhteentoimivuus sekä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saumattomuus”, sanoo Paljakka. Tiera vastaa tarjoamansa palvelukokonaisuuden palvelunhallinnasta ja asiakas voi keskittyä itse palvelun käyttöön ilman huolta teknisistä asioista.

Paljakka ja Penttilä muistuttavat, että Tiera kilpailuttaa ratkaisut aina omistaja-asiakkaita kuunnellen ja asiakkaiden tarpeisiin. Mitään ei tehdä varastoon vaan käyttöön.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Hyödynnä valmista ja varmista palveluiden jatkuvuus. Tutustu tarjontaamme hyvinvointialueille.

“Me tavoittelemme luonnollisesti luotettavimpia kumppaneita kaikkiin ratkaisuihin. Kilpailutuksissa pärjäävät tyypillisesti tahot, joilla on resursseja ja osaamista sekä aikaa ja intressejä kehittää ratkaisua yhdessä eteenpäin. Usein kumppanit ovat keskisuuria, kasvuhakuisia ja terveellä pohjalla toimivia yrityksiä. Toisinaan tämä tarjoaa myös vaikkapa jollekin kotimaiselle perheyhtiölle kasvamisen mahdollisuuden”, Penttilä kertoo. “Tieran omistajilla ei ole ostopakkoa. On vain mahdollisuus hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja ja hyvinvointialueiden tarpeisiin valmiiksi tuotteistettuja ratkaisuja”, hän lisää.

Tieran ratkaisut mahdollistavat joustavat hankinnat

Tieralla on satsattu joustaviin ja skaalautuviin ratkaisuihin, jotka ovat laajennettavissa helposti. Osa palveluista on ostettavissa moduuleina ja myös hyödynnettävissä useilla toimialoilla.

“Siihen, missä laajuudessa palveluita halutaan ottaa käyttöön, vaikuttavat esimerkiksi hyvinvointialueen tavoitteet. Palveluistamme vaikkapa Tiera Elli on moduulimuotoinen kotiin toimitettavien etäpalveluiden kokonaisuus, joka on laajennettavissa osa kerrallaan. Se sopii kotihoidon lisäksi esimerkiksi mielenterveyspalveluiden tai kotisairaalan käyttöön”, kertoo Paljakka.

“Yleensä on helpompi laajentaa olemassa olevaa palvelua kuin ajaa alas vanha ja ottaa uusi ratkaisu käyttöön. Esimerkkinä käy vaikka Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus, jonka voi integroida vaikkapa kotiin annettavien palveluiden toiminnanohjauspalvelu Tiera Helmeen ja säästää sen avulla avainten käsittelyyn menevää aikaa sekä lisätä turvallisuutta käyntien lokitietojen avulla”, Penttilä sanoo.

Tieran ratkaisut on suunniteltu helpottamaan hyvinvointialueiden laajojen toimialueiden palveluiden hallintaa ja toisaalta vastaamaan ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin.

“Toisiinsa saumattomasti integroituvat digitaaliset ratkaisut vapauttavat aikaa läsnäoloa vaativalle hoitotyölle ja mahdollistavat samalla kaikille tarvitseville palveluiden saatavuuden. Kun terveydenhoidossa on työvoimahaasteita, toimivat digitaaliset ratkaisut säästävät esimerkiksi matkoihin käytettyä aikaa”, Paljakka sanoo