helmikuu 2022

Tiera Mobiili Kotihoito -palvelu auttaa parantamaan Tampereella asiakaspalvelua ja työtyytyväisyyttä

Tampere on järjestänyt ikäihmisten kotihoidon Tiera Mobiili Kotihoito -palvelun avulla entistä sujuvammaksi. Samalla on kehitetty yhdessä uudenlaisia, entistä parempia toimintamalleja työhön.

Tampereen kaupungilla on käytössä Tiera Mobiili Kotihoito -palvelu, jonka avulla on saatu optimoitua muun muassa ikäihmisten kotihoitoa. Näin kotona asumista on voitu tukea mahdollisimman pitkään asuinpaikasta riippumatta, myös haja-asutusalueilla.

“Hankimme Mobiili Kotihoito -palvelun Tieralta, koska se oli omistaja-asiakkaana vaivatonta. Samalla pääsimme osallistumaan palvelun kehittämiseen”, kertoo  Pekka Saarivirta, Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinjan erikoissuunnittelija ja sähköisistä tukipalveluista vastaava esimies.

Kaupungilla on tällä hetkellä yli 2 700 asiakasta oman tai ostopalveluna toteutetun kotihoidon piirissä. Kaupungin työntekijöistä 600–800 käyttää Mobiili Kotihoito -palvelua työssään mobiililaitteilla.

Mobiili Kotihoito -palvelun käyttöönotto teki työstä sujuvampaa

Tampereella siirtymäMobiili Kotihoidon käyttöön oli tärkeä muutos, jolla on ollut paljon hyviä seurauksia. Hoitaja näkee heti palveluun integroidusta Pegasos-potilastietojärjestelmästä ajantasaisen tiedon sekä edellisen käynnin tai yhteydenoton jäljiltä lisätyt tärkeät merkinnät. Hän voi tehdä myös omat huomionsa käynnillä yhdessä potilaan kanssa keskustellen.

“Myös reitit on saatu palvelun avulla optimoitua asiakkaan ja työntekijän kannalta fiksuiksi. Järjestelmä huomioi sijainnin, liikkumismuodon ja sen, että asiakkaan luona kävisi mieluiten tuttu hoitaja, joka on asiakkaan erityistarpeisiin sopiva”, Saarivirta kertoo.

“Aiemmin tieto siirtyi hitaasti ja työläästi hoitajille ja hoitajilta. Kotikäynnillä ei ollut mahdollista tarkistaa tietoja kuin puhelinsoitolla tai papereilta. Työvuoron jälkeen työntekijät kävivät kirjaamassa päivän tiedot tietokoneelle. Myös työvuorojen, sijaistamisten ja reittien suunnittelu oli ennen hitaampaa ja tehottomampaa”, Saarivirta sanoo.

Kotihoidon digitalisoiminen kehittää myös toimintatapoja

Jotta Mobiili Kotihoito -palvelusta saa parhaan irti, se vaatii usein myös toimintamallien muutoksia. Tämä taas edellyttää Saarivirran mukaan yhteistä suunnittelua työyhteisössä ja parametrien säätämistä yhteisten päätösten ja testausten pohjalta.

“Vaikkapa hoitajien reittien suunnitteluun ja optimointiin vaikuttavat monet tekijät. Voi esimerkiksi olla parempi, että yhden hoitajan sijasta kaksi hoitajaa käy asiakkailla samaan aikaan samassa kerrostalossa. Kahden hoitajan tiimillä varmistetaan asiakkaalle tutun hoitajan käynnit, kun sama hoitaja voi käydä perättäisinä päivinä. Avoin keskustelu ja jatkuva kehittäminen takaavat hyvän lopputuloksen”, Saarivirta sanoo.

“Kun potilaan tiedot kulkevat mukana ja hoitajien reitit ovat mietittyjä, asiakkaan palvelemiseen jää enemmän aikaa. Tämä parantaa niin asiakas- kuin työtyytyväisyyttä”, Saarivirta kertoo.

Mobiili Kotihoito tukee tiedolla johtamista

Kotihoidon työvälineiden digitalisoituminen on ollut Pekka Saarivirran mukaan tärkeä edistysaskel Tampereella.

“Nykyaikainen ja laadukkaan kotihoidon tuottaminen Tampereen kokoisessa kaupungissa edellyttää Mobiili kotihoito -palvelun kaltaisia digitaalisia ratkaisuja”, Saarivirta kiteyttää.

Kun uudet hyvinvointialueet aloittavat, niiden työn kehittäminen ja sujuvuus vaativat Saarivirran mukaan myös yhdenmukaisia ja helppokäyttöisiä digityövälineitä koko alueella.

“Digitaaliset välineet mahdollistavat tiedolla johtamisen, sillä kertyvä data auttaa ennustamaan esimerkiksi palvelun- ja työvoiman tarvetta sekä ajankäyttöä. Jo nyt saamme esimerkiksi palvelun leimausjärjestelmän avulla tarkan tiedon siitä, paljonko menee aikaa hoitotyöhön ja paljonko vaikkapa matkoihin. Kuukausiraportit saa myös todella nopeasti ja helposti”, Saarivirta kertoo.

Saarivirta arvostaa myös sitä, että Tieran omistaja-asiakkaat voivat olla mukana palvelun kehitystyössä, sillä esimerkiksi erilaisten etähoitopalveluiden ja -laitteiden käyttö lisääntyy huimaa vauhtia. Myös uusilla hyvinvointialueilla tarvitaan kehittyneitä etäpalveluja. Tampereella on etähoidosta ja etälaitteiden käytöstä pandemian ajalta hyviä kokemuksia.

Mobiili Kotihoito kehittyy yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa

Pirkanmaalle on syntymässä väestömäärältään Suomen suurin hyvinvointialue, jonka 23 kunnan ikääntyvien kotihoidon järjestäminen vaatii myös hyvää organisoimista.

“Pirkanmaan alueella asuu vuoden 2020 tilastojen mukaan jo noin 115 000 yli 65-vuotiasta ja lukumäärä kasvaa. On tärkeää, että voimme taata kaikille jatkossakin toimivan ja laadukkaan kotihoidon. Tämä vaatii toimintatapojen uudistamista ja yhtenäistämistä sekä digitaalisia työvälineitä, joilla työ ja asiakaskokemus on hyvää ja sujuvaa”, sanoo Pekka Saarivirta.

Tällä hetkellä Tiera Mobiili Kotihoito on käytössä 90 kunnan alueella.
Kuntien Tiera on uudelleenkilpailuttamassa Mobiili Kotihoito -palvelun. Mobiili Kotihoidon uudelleenkilpailutuksen avulla pyritään vastaamaan omistaja-asiakkaidemme tarpeisiin huomioiden myös muodostuvien hyvinvointialueiden tarpeet. Palvelun laajennuksella asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioidaan kotiin annettavien palveluiden osalta. Uudessa, laajennetussa palvelussa parannetaan toiminnallisuutta ja toimintavarmuutta. Lisäksi tulevaisuudessa myös järjestöjen, jotka tuottavat kotiin annettavia palveluja, on mahdollista käyttää uudelleenkilpailutettua palvelua.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut