12.11.2021

Kuntien Tiera kilpailuttaa Tiera Mobiili kotihoito -palvelun uudelleen

Kuntien Tiera kilpailuttaa Mobiili kotihoito -toiminnanohjausjärjestelmän, ja kilpailutus käynnistyy vuoden 2021 lopulla. Palvelu kilpailutettiin Tieran omistajaorganisaatioiden kotihoidon käyttöön yhdeksän vuotta sitten. Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä noin 80 kunnan tai kuntayhtymän kotihoidossa. 

”Kilpailutuksen avulla pyrimme vastaamaan omistaja-asiakkaidemme laajentuneisiin tarpeisiin huomioiden myös muodostuvien hyvinvointialueiden tarpeet. Jatkossa tarjoamme laajempaa palvelua kotiin annettavien palveluiden, asumispalveluiden ja sosiaalipalveluiden tarpeisiin”, kertoo Tieran hyvinvointipalveluiden liiketoimintajohtaja Kati Penttilä. 

Sote-sektorin toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmän on tulevaisuudessa yhä enemmän tehostettava ja optimoitava Tieran omistaja-asiakkaiden palveluita ja vastattava muodostuvien hyvinvointialueiden tarpeisiin. Uusi kilpailutettu ratkaisu mahdollistaa kotiin vietävien palveluiden resurssien tehokkaan käytön ja ratkaisun avulla halutaan helpottaa ja tehostaa toimintaa.

Lisätietoja:

Kati Penttilä
Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 689 6088
kati.penttila@tiera.fi