joulukuu 2022

Tiera Elli on monipuolinen ja skaalautuva palvelu kotiin annettaviin etäpalveluihin

Toiminta-alueiltaan laajat hyvinvointialueet ja lisääntyvä kotiin annettavien palveluiden tarve vaativat tuekseen hyvät etähoiva- ja -asiointiratkaisut. Valmiiksi kilpailutettu Tiera Elli vastaa vaatimuksiin turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut hyvinvointialueilla asuville.

Hyvinvointialueilla on ratkaistavinaan ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamat haasteet. Tiera Elli tuo hyvinvointialueiden kaipaamia välineitä tähän muutokseen. Palveluiden yhteensovittaminen, yhtenäiset palveluketjut ja palveluiden suunnittelu kokonaisuutena ovat vaatimuksia, joihin Tiera Elli vastaa.

Tiera on kilpailuttanut omistaja-asiakkailleen Tiera Elli -etäpalvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa laadukkaiden, oikea-aikaisten ja kaikille yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarjoamisen kotiin hyvinvointialueilla”, kertoo Maare Paljakka, Tieran hyvinvointipalveluiden tuotantopäällikkö.

Tiera Elli -etäpalvelut on asiakkaalle helposti käyttöönotettavissa oleva palvelukokonaisuus. Se vastaa hyvinvointialueiden keskeisiin sote-palveluiden tavoitteisiin turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Samalla se vastaa yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitsee kustannusten kasvua. “Tiera Elli vastaa suoraan kaikkien hyvinvointialueiden tarpeisiin tarkkaan räätälöidyllä palvelukokonaisuudella”, Paljakka sanoo.

Siirtymä Tiera Elliin turvallisesti ilman palvelukatkoja

Tiera Elli mahdollistaa kuntien etähoivapalveluiden sujuvan ja saumattoman siirtymän hyvinvointialueille ilman palvelukatkoja. Käyttöönotto on tehty nopeaksi ja helpoksi. “Jokainen Tiera Ellin käyttöönotto on asiakaskohtainen eikä vaadi välttämättä laajaa käyttöönottoprojektia. Jo olemassa olevasta, vastaavanlaisesta palvelusta on vaivatonta siirtyä Tiera Elli -etäpalvelukäyttöön, Paljakka kertoo.

Jokainen asiakas saa myös tuekseen palvelupäällikön, joka huolehtii jatkuvan palvelun hallinnasta ja kehityksestä. “Tiera Elli on kilpailutettu kriittisenä järjestelmänä, mikä tarkoittaa, että sille on olemassa myös laajennetut tukipalveluajat ja lyhyet vasteajat. Tiera Ellin tarjoamat etäyhteydet ovat lisäksi tietoturvallisia, mitä ei voi taata kaikilla etätöistä tutuiksi tulleilla etäyhteyksillä”, muistuttaa Ville-Matti Huttunen, Tieran hyvinvointipalveluiden ratkaisupäällikkö.

Tiera Elli on skaalattavissa tarpeiden mukaan

“Tiera Elli rakentuu toisiinsa saumattomasti integroiduista etähoivatyössä tarvittavista toiminnoista ja niihin liitettävistä laitteista. Modulaarisen rakenteensa ansiosta se on helposti laajennettavissa asiakkaan muuttuviin tarpeisiin”, Paljakka sanoo.

Palveluun sisältyy tietoturvallinen etäyhteys, jolla voidaan järjestää videovastaanotto, chat-vastaanotot sekä ammattilaisten välinen etäkonsultaatio. Asiakkaille voidaan toimittaa myös hyvinvointi- ja turvarannekkeet, joilla voidaan seurata heidän aktiivisuuttaan ja vointiaan. Tiera Ellin laitealusta kokoaa kotona olevien ja palveluun liitettävien laitteiden mittaustiedot kootusti yhteen näkymään, josta tiedot ovat helposti luettavissa. Etähoiva yhdistää palveluntuottajat, loppukäyttäjät ja heidän omaisensa silloin, kun henkilökohtainen tapaaminen ei ole välttämätöntä. Sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja saada lisäaikaa välttämättömiin kotikäynteihin.

Palvelu käsittää myös etädiagnostiikan, joka mahdollistaa potilaan tutkimisen etävastaanotolla esimerkiksi EKG-laitteella, elektronisella stetoskoopilla ja tutkimuskameralla. Laitteita voi hankkia Tieran Verkkokauppa plussan kautta valmiiksi kilpailutettuun hintaan. “Tiera Verkkokauppa plussan kautta hankittavat etähoivan tablet-päätelaitteet toimitetaan aina valmiiksi asennettuina palvelun tuottajalle”, Huttunen lisää.

Tiera Elli antaa mahdollisuuksia palvella entistä paremmin

“Tiera Elli mahdollistaa myös erilaiset ryhmät. Ryhmät voivat olla päivätoiminnan tai kuntoutuksen verkonvälitteisiä ryhmiä, joihin voidaan osallistua etänä. Etäyhteydellä on mahdollista tarjota myös esimerkiksi fysioterapian palveluja kotiin”, Paljakka sanoo.

Palvelu on otettavissa joustavasti käyttöön myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Esimerkiksi TE-palveluiden tuottamisvastuu siirtyy kunnille vuonna 2024 ja etäpalvelut on mahdollista ottaa käyttöön niitä sujuvoittamaan ja tarjoamaan parempaa saavutettavuutta. Tiera Elli mahdollistaa toimimisen hyvinvointialueen ja kuntien välisellä yhdyspinnalla, jotta esimerkiksi oppilashuollon järjestäminen voidaan turvata myös jatkossa.

“Tiera Elli on kokonaisvaltainen etäasiointialusta, joka sopii monen palveluntuottajan tarpeeseen. Se on joustava kokonaisuus, jonka toimintavarmuutta takaa omistaja-asiakkaiden oma iso ja luotettava palveluntarjoaja”, Huttunen tiivistää.

“Nyt on hyvä aika ottaa etäpalvelut haltuun suunnitellusti ja katsoa samalla jo tulevaisuuteen”, Paljakka kannustaa.