maaliskuu 2020

Smart City – teknologiaa vai vihreyttä

”Smart City” -konseptista on puhuttu viimeiset 20 vuotta. Futuristisimmissa visioissa älykkäät kaupungit on nähty hyvin teknologisina paikkoina lentävine autoineen ja pilvikaupunkeineen. Kuitenkin perinteisissä kaupunkien Smart City -hankkeissa ekotehokkuus, kestävä kehitys, arjen toimivuus, hyvinvointi ja onnellisuus ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi.

Älykäs kaupunki – käsite on siis edelleen aika väljä, eikä yksiselitteistä määritelmää ole olemassa. Ehkä eniten käytetty luonnehdinta älykaupunkihankkeille on, että niiden avulla pyritään parantamaan ihmisten elämänlaatua.

Älykäs kaupunki onkin pikemminkin päämäärä, johon pyritään innovatiivisten hankkeiden avulla. Teknologia ei ole itsetarkoitus, mutta se on toisaalta välttämätön mahdollistaja, jonka avulla älykkään kaupungin eri osa-alueiden tavoitteita voidaan saavuttaa.

Älykästä kaupunkia voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta; liikenne, koulutus, hallinto, terveydenhoito, turvallisuus, energia ja kestävä kehitys. Monissa esityksissä nostetaan esille myös älykäs kansalainen, joka ei ole vain sivustakatsoja ja kuluttaja vaan informaatiota tuottava osa älykkään kaupungin interaktiivisessa kokonaisuudessa.

”Smart City” -käsite kuuluu keskeisenä osana Tieran strategiaan.

 

 

Tiera on kuntatoimijoiden omistama yhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa ICT- ja digipalveluita asiakasomistajiemme älykkään kaupungin hankkeisiin.

Järjestimme Helsingissä maaliskuussa Tieran ensimmäisen Smart City -tapahtuman ja haastoimme toimittajat miettimään, mikä heidän näkökulmansa olisi kuntatoimijoiden Smart City -tarpeisiin. Kuulimme kahden päivän ajan mielenkiintoisia esityksiä mm. digitaalisista alustoista ja kaksosista, paikkatietopohjaisista järjestelmistä, tekoälyä hyödyntävistä ratkaisuista, kyberturvallisuudesta ja turvallisesta asumisesta sekä laajennetun todellisuuden ja virtuaalimaailmojen hyödyntämisestä muutaman esimerkin mainitakseni.  Tilaisuuden palaute oli erinomainen:

Erittäin mielenkiintoisia esittelyjä, vastasi odotuksiin hyvin. Ylitti odotukseni. Hyvä konsepti. Lisää näitä ja pitäkää konkretiaa jatkossakin. Tapahtuma avasi hyvällä tavalla state of the art – ymmärrystä uusista mahdollisuuksista kaupunkiympäristön kehittämisessä. Eri aloilta hyviä esityksiä. Kattavasti mietitty mitä kaikkea voidaan tarvita, kun lähdetään kehittämään Smart Cityä. Vastasi hyvin odotuksia. Järjestelyt olivat myös erinomaiset.”

 

Vaikka olemmekin jo pari vuosikymmentä puhuneet älykkäästä kaupungista, olemme oikeastaan vasta matkamme alussa. Matkalla kohti älykästä kaupunkia tulee vastaan mielenkiintoisia haasteita, joissa ei tekemistä puutu.  Älykäs kaupunki ei tule koskaan valmiiksi.