huhtikuu 2018

Kuntasi muuttuu – miten huomioit tietoturvan ja tietosuojan tarpeet ICT-palveluissa?

Tämän ja ensi vuoden aikana kunnat ovat melkoisessa myllerryksessä: toisaalta valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen ja toisaalta pitäisi vihdoin ottaa kunnon digiloikka ja valjastaa ICT muuttuvan kunnan tarpeisiin. Myös tietoturva ja tietosuoja tuovat mukanaan uusia, vaativiakin haasteita. Nyt on oikea aika tehdä päätöksiä, jotka turvaavat sekä kehityshaasteissa onnistumisen että kunnan ICT:n jokapäiväisen hoidon.

Kerroimme helmikuun uutiskirjeessämme Tieran kehittyneestä muutosjohtamisen mallista tietotekniikan palveluiden ulkoistuksessa. Tieran tuotteistamat laadukkaat palvelut sekä henkilöstölle tarjottavat kehityspolut tarjoavat kunnalle hyvän alustan kehittää ICT-palveluitaan eteenpäin.

Tietoturva toiminnan perustana ja prosessien suunnittelun pohjana muodostaa entistä tärkeämmän kivijalan ICT-palveluiden kehittämiselle. Tietoturvan ja tietosuojan vaatimuksia ei voi sivuuttaa uusia järjestelmiä ja palveluita suunniteltaessa. Toukokuussa voimaan tuleva tietosuoja-asetus pitää viimeistään huolen siitä, että vaatimukset tulee täyttää.

Tieran ammattimainen tapa lähestyä tietoturvaa auttaa kuntia ratkaisemaan monia vaativia ongelmia erilaisilta uhilta suojautumisessa ja oman ympäristön tietoturvan tilannekuvan muodostamisessa. Ratkaisuiden monipuolisuus ja modulaarisuus helpottaa ympäristön suojatason nostamisessa teknisen tietoturvan ja jalostuneempien tietoturvapalveluiden avulla.

Laajentuva palvelukokonaisuus auttaa kuntatoimijoita vastaamaan uusiin tietosuojavaatimuksiin

Teknisten tietoturvapalveluiden, kuten virustorjunnan, palomuuripalveluiden, tietoliikenteen suodatuksen sekä käyttäjän tunnistautumispalveluiden, lisäksi Tiera laajentaa tietoturvatarjoamaansa tänä keväänä uudella palvelukokonaisuudella, joka auttaa varautumaan tietoturvauhkiin ja todentamaan uhkia sekä luomaan kokonaiskuvan. Palveluiden perustan muodostavat lokien hallinnasta alkavat palvelut, joita täydentävät tietoturvatapahtumien havainnointi yhdessä tietoturvapalvelukeskuksen kanssa.

Tieran henkilöstö on yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa kehittänyt palveluita tietosuoja-asetuksen (GDPR) kuntiin kohdistamiin palveluihin.  Erilaiset konsultointi- tai prosessienkehittämispalvelut auttavat omistajiamme vastaamaan ja täyttämään tietosuojavaatimuksen ehdot. Tietoturva on saumaton osa Tieran palveluita. Osana kokonaisulkoistusta Tiera ottaa vastuun myös tietoturvan toteuttamisesta tietoturvapolitiikan linjausten mukaisesti.

Koko muutos perustietotekniikkaan voidaan tehdä muutamassa kuukaudessa siitä, kun aloitamme keskustelut. Meillä on tähän valmis malli. Ota meihin yhteys – teemme kunnallesi ratkaisuesityksen, jonka perusteella ulkoistuspäätös on helppo tehdä!

Lisätietoja:

Timo Holma
liiketoimintapäällikkö, Infrapalvelut
timo.holma(a)tiera.fi / 044 264 9710

Arja Fodstad
myyntijohtaja, Infrapalvelut
arja.fodstad(a)tiera.fi / 050 523 2213