maaliskuu 2018

Kuntasi muuttuu – miten varmistaa perustietotekniikasta vastaavan henkilöstön kehitys?

Tämän ja ensi vuoden aikana kunnat ovat melkoisessa myllerryksessä: toisaalta valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen ja toisaalta pitäisi vihdoin ottaa kunnon digiloikka ja valjastaa ICT muuttuvan kunnan tarpeisiin. Nyt on oikea aika tehdä päätöksiä, jotka turvaavat sekä kehityshaasteissa onnistumisen, että kunnan ICT:n jokapäiväisen hoidon.

Kerroimme tammikuussa miten Inkoon kunta on päättänyt keskittyä kunnan ICT-palveluiden kehittämiseen ja siirtää perustietotekniikan palvelunsa Tieralle. Moni kuntatoimija pohtii parasta aikaa samaa – oman ICT:n järjestämisen tulevaisuutta. Ja miten huomioida se tärkein eli oman organisaation nykyisen ICT-ympäristön osaamisen säilyminen ja kehittyminen?

Tieralla on ICT-ulkoistuksiin vakiintunut, muutosjohtamisen menetelmiin perustuva toimintamalli. Mallin avulla varmistetaan sujuva muutos sekä palveluiden että etenkin mahdollisesti siirtyvän henkilöstön näkökulmasta.

Henkilöstö osaksi valtakunnallista yhteistyöverkostoa

ICT-palveluiden ulkoistuksien yhteydessä kuntaorganisaation henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Tieraan ja pääsee osaksi valtakunnallista yhteistyöverkostoa. Henkilöstöllä säilyvät kuntatoimijan kaltaiset työehdot lähes ennallaan. Tieran verkosto ja organisaatiokulttuuri tarjoavat työntekijöille erinomaiset mahdollisuudet kehittyä yhdessä muiden kunta-IT -osaajien kanssa, joko kokonaan uusissa tehtävissä tai jo tutun kuntaorganisaation ICT-palveluiden parissa.

Tierassa henkilöstön osaamisen kehittymistä tuetaan ja edistetään tavoitteellisesti urapolku-järjestelmän avulla.  Urapolut ovat tehtäväkohtaisia ja niissä on kuvattu tehtävässä tarvittava kokemus ja osaamisten tasot. Urapolulla eteneminen on konkreettinen osoitus myös asiantuntijoille itselleen osaamisen kehittymisestä. Tieran laaja palveluportfolio, valtakunnallinen toimintatapa sekä tiivis yhteistyö omistaja-asiakkaiden kanssa edesauttavat osaamisen kehittymistä haluttua urapolkua pitkin.

Palveluiden kehittäminen yhteistyössä

Tieran henkilöstö on viime aikoina ollut aktiivisesti mukana kehittämässä omistaja-asiakkaiden kanssa uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden tietohallinnon kehityksen sekä perustietotekniikkapalveluiden vakaan laadun ja loppukäyttäjätyytyväisyyden. Tieralaisten asiantuntemuksella on merkittävä rooli myös olemassa olevien ja uusien palveluiden kehittämisessä. Tiera Palvelunhallinta, Tiera Käyttövaltuushallinta ja Tiera Toimisto ovat esimerkkejä palveluista, joissa tieralaiset auttavat asiantuntemuksellaan omistaja-asiakkaiden tietohallintoa heidän työssään toimialojen tukena.

ICT-ulkoistuksen keskeisimpänä hyötynä on toimintavarmuuden lisäksi myös se, että Tiera pystyy tuomaan parhaat, jo käytössä testatut ja kehitetyt ratkaisut osaksi omistaja-asiakkaiden ympäristöjä. Omistaja-asiakkaat pääsevät myös osallistumaan ja ohjaamaan palveluiden kehitystyötä Tieran fasilitoimissa palveluiden kehitysryhmissä.

Koko muutos perustietotekniikkaan voidaan tehdä muutamassa kuukaudessa siitä, kun aloitamme keskustelut. Meillä on tähän valmis malli. Ota meihin yhteys – teemme kunnallesi ratkaisuesityksen, jonka perusteella ulkoistuspäätös on helppo tehdä!

Lisätietoja:

Jyri Lehtonen
liiketoimintapäällikkö
jyri.lehtonen(a)tiera.fi / 044 907 2464

Arja Fodstad
myyntijohtaja
arja.fodstad(a)tiera.fi / 050 523 2213