syyskuu 2018

Kotihoidon maakunnallinen malli – näin se onnistuu!

Vaikka sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä kysymyksiä on vielä auki, muutos käytännössä on kuitenkin jo vauhdissa useissa maakunnissa. Kaupunkikohtaisista ratkaisuista on monissa maakunnissa jo siirrytty maakunnan yhteiseen toimintamalliin – esimerkiksi kotihoidon osalta. Miten sitten maakunnalliseen malliin siirtyminen onnistuu?

Esimerkkiä antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, joka toteutti Etelä-Savon alueella jo vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla muutosprojektin, jossa yhdistettiin Mikkelin palvelutuotantoyksikön, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kotihoitojen toiminnanohjausjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Nyt Essotella on käytössään yksi yhtenäinen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa toimintatapojen yhdenmukaistamisen lisäksi mm. rakenteiden yhtenäistämisen sekä kustannussäästöjä.

Miten sitten laajassa muutosprojektissa voi onnistua? Toimintatapojen yhtenäistäminen vie aikaa ja laajaan muutosprojektiin onkin hyvä varata sitä reilusti. Selkeä tahtotila ja vahva johto ovat onnistumisen avaintekijöitä. Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan useita toimijoita ja itseasiassa tekninen toteutus on muutosprojektin helpoin osuus, sillä toimintatavat muovaantunut vielä teknisten muutostenkin jälkeen.

Essotessa muutosprojekti aloitettiin kesäkuussa 2016 ja päätettiin tammikuussa 2017. Etenemismalliksi valittu vaiheittainen muutos osoittautui onnistuneeksi: kuntakohtaiset Tiera Mobiili kotihoito -toiminnanohjausjärjestelmät yhdistettiin Essote-ratkaisuun yksitellen puolentoista kuukauden aikana vuoden 2016 lopussa.

Vaikka Essoten kokonaisprojekti oli hyvin laaja ja koostui useista eri osaprojekteista, onnistuttiin aikataulut ja tehtävät synkronoimaan niin, että myös kotihoidon muutosprojekti eteni päätökseensä aikataulussaan ja suunnitellussa laajuudessaan. Kokonaisuutena projekti onnistui erittäin hyvin ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä.

Nyt vastaava työ on käynnissä mm. Kymenlaaksossa ja Kymenlaakso kertoo kokemuksiaan matkasta kohti maakunnallista kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää marraskuussa järjestettävässä Tieran ja Fastroin Kotihoidon kehittämispäivässä sekä Kotihoito & Palveluasuminen -tapahtumassa 20.-21.11.2018. Tervetuloa kuulemaan lisää ja tutustumaan kuntayhteiseen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmään!