toukokuu 2018

Hyödynnätkö jo valmiita kansallisia ratkaisuja maakunnan muutostyön tukena?

Maakuntavalmisteluja tehdään nyt sekä epävarman että tiukan aikataulun puitteissa. ICT-ratkaisut ovat kuitenkin keskeisimpiä kokonaisuuksia uudistuksessa. Tiesitkö, että käytettävissäsi on valmiiksi kilpailutetut kansalliset ratkaisut maakunnan toiminnan käynnistämiseen ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen?

Tiera on yli 290 kuntatoimijan omistama ICT-palveluyhtiö ja inhouse-toimija, joka auttaa maakunnan toiminnan käynnistämisessä ja palveluiden jatkuvuuden turvaamisessa valmiilla kilpailukykyisillä ratkaisuilla:

– Meillä on käynnissä yhteistyötä ja projekteja jo 10 tulevan maakunnan kanssa. Maakunnat hyödyntävät valmistelutyössään ja kehityshankkeidensa edistämisessä meidän valmiiksi kilpailutettuja ICT-ratkaisuja, -sopimuksia ja -toimittajia, jotka ovat jo kuntakentällä käytössä, kertoo Tieran sote- ja kunratkaisuista vastaava johtaja Kari Hyvönen.

Tiera on ollut mukana mm. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ICT-työryhmän valmistelu- ja suunnittelutehtävissä. Työ käynnistyi viime vuoden keväällä kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen projektilla, joka toteutettiin POP-IT-hankkeessa. Työhön osallistui Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmisteluhankkeen ICT-työryhmän työjaos sekä työn kohteena olleiden osa-alueiden (taloushallinto, henkilöstöhallinto ja muut hallinnon palvelut) työryhmien asiantuntijat sekä PoPSTer-hankkeen asiantuntijat. Tieran arkkitehtuuriasiantuntijana toimi Jari Hintsala ja työn tulokset ovat olleet hyödynnettävissä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sivustojen kautta.

– Nyt kevään aikana työ on jatkunut SOTE ICT -ratkaisuarkkitehtuurin kuvauksella, jonka tarkoituksena on ollut tukea maakunnassa tarvittavien SOTE-ICT-muutosten suunnittelua ja auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa sekä jatkuvuuden varmistamisessa. Työtä on tehty yhdessä maakuntavalmistelun SOTE ICT-työryhmän sekä keskeisten järjestelmätoimittajien kanssa, Hyvönen lisää.

Tämän lisäksi useammissa maakunnissa edistetään käytössä olevien ratkaisujen levittämistä koko maakunnan käyttöön. Yli 80 kunnassa käytössä olevan Mobiili kotihoito -ratkaisun siirtämistä maakuntatasolle valmistellaan useissa maakunnissa, ja toteutus on valmis mm. Essotessa. Myös palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käytön laajentamista koko maakunnan käyttöön viedään eteenpäin mm. Kainuussa.