15.06.2021 klo 09.00

TieraCafé: Millainen on kuntasi digimatka?

Tieran palveluiden ympärille kehittyvä ekosysteemi tukee toiminnan muutosta

Tervetuloa Tieran Digimatka-webinaarisarjan ensimmäiseen tilaisuuteen tiistaina 15.6. klo 9-10, jossa pureudumme siihen, kuinka autamme asiakasomistajiamme konkreettisesti käynnistämään toiminnan uudistamisen!
Tämä webinaari käynnistää sarjan, jossa käsitelemme onnistuneita toiminnan kehittämisen kokemuksia eri kokokoisten ja erilaisista lähtökohdista ponnistavien kuntien kanssa. Yhdistävänä tekijänä on digitalisaation mahdollisuudet ja onnistumisten jakaminen.

Tiera Café

Tilaisuus on tarkoitettu Tieran omistaja-asiakkaiden johdolle ja IT-johdolle, toiminnan kehittämisestä vastaaville toimialahenkilöille sekä digitalisaation hyödyntämistä miettivien työn tueksi.

Ilmoittaudu mukaan >>

Digimatka Tierassa jatkaa Polku Tieraan -konseptia, joka on Tieran ratkaisumalli ICT-palveluiden uudistamiseen, kehittämiseen ja jatkuvuuden varmistamiseen.

Tässä webinaarissa keskitymme Digimatkaan Tierassa, jonka päätehtävä on tukea kuntien tavoitteita digitalisaation vauhdittamiseksi. Konseptimme helpottaa kuntia digisuunnitelman tekemisessä, organisaation digiosaamisen kasvattamisessa sekä konkreettisina projektiaihioina. Tuomme esiin myös konkreettisia digipilotteja sekä erinomaisia kokeiluaihioita matalalla kynnyksellä.

Jokaisen kuntaorganisaation digimatka on erilainen, mutta suuresti ollaan samankaltaisten muutospaineiden alla. Päätavoitteina nousevat tyypillisesti aiheet kuten kuntalaisen pitäminen keskiössä, prosessi- ja kustannustehokkuus sekä tiedolla johtaminen. Webinaarissa esitämme etenemismallin sekä listaamme konkreettisia tehtäviä toimialoittain.

Tilaisuudessa tarkastellaan seuraavia asioita:

  • Kuntien tavoitteita digitalisaatiotavoitteiden takana?
  • Miten digitalisaatio näkyy kuntien strategiassa?
  • Esimerkkejä kuntien digimatkatoteutuksista?
  • Millaisia kokeiluja ja pilotointeja Tiera tarjoaa?
  • Voiko palveluiden kysyntää johtaa?
  • Puhuuko kunnan johtoryhmä samaa kieltä digitalisaatiosta?

Avaamme webinaarissa muutaman esimerkin kautta, millainen voisi olla kunnan digimatka. Toimialat kuvaavat toimintaympäristön muutosta ja kirjaavat tarpeita, mutta toteutus valuu liian usein ICT-organisaatiolle. Miten ehditään reagoida muutostarpeisiin? Entä jos oma ICT onkin ulkoistettu? Alustatalous ja ekosysteemi, miten kunta pääsee mukaan?

Tilaisuudessa esiintyvät Tieran Digiratkaisut liiketoiminnan johtaja Pauli Päivärinta sekä hankejohtamisesta sekä asiantuntijapalveluista vastaava hankejohtaja Jukka Laiho. Molemmat ovat kokeneita ja näkemyksellisiä toiminnan uudistajia sekä kuntatoimialan tuntijoita Tierassa.

Tervetuloa tilaisuuteen, jossa inspiroidut!

Ilmoittaudu webinaariin >>