18.01.2022 klo 09.00

Tiera Digius – kuntalaisen asiointipalveluiden käyttöönotto

Kaikille Tieran asiakasomistajakunnille sekä hyvinvointialueiden ICT-valmistelijoille tarkoitetussa webinaarissa 18.1.2022 klo 9-10 tutustutaan tarkemmin Tieran alustapalveluiden ratkaisukokonaisuuteen.

Tiera on panostanut vuoden 2021 aikana ratkaisukokonaisuuteen, jolla voimme tukea kuntalaisen sähköistä asiointia. Olemme rakentaneet ratkaisun, joka voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaisesti ja kehittää sähköistä asiointia toimintalähtöisesti.

Tilaisuudessa kerromme, miten voit parantaa kuntalaisen sähköistä asiointia kehittäen myös samalla asiakaspalvelua!

Webinaarissa kuulet:

  • Tiera Digiuksen sisällöstä
  • Tuotteistetusta käyttöönotosta
  • Kuinka voit kehittää toimintaa vaiheittain Tiera Digiuksen avulla

Ilmoittaudu webinaariin >>

Tammikuussa 2018 on linjattu sähköisen asioinnin tavoitetilasta vuonna 2022. Linjauksen mukaan:

  • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kuntalaisille sekä yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluita.
  • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.
  • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.
  • Kansalaiset asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti.

Näitä linjauksia vasten Tiera Digius on rakennettu ja käyttöönotettavissa tuotteistettuna palveluna. Tiera Digiuksella on selkeä tiekartta siitä, miten palvelua kehitetään seuraavien vuosien aikana tukien samalla Tieran omistaja-asiakkaiden toimintaa.

Tiera Digiuksen asiointipalvelu on helposti käyttöönotettavissa oleva ratkaisukokonaisuus, joka kehittyy Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tervetuloa mukaan kuulolle!
Ilmoittaudu webinaariin tästä >>

Webinaari toteutetaan Teams -kokouksena ja osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään päivään ennen tilaisuutta.

Tilaisuus on tarkoitettu Tieran omistaja-asiakasorganisaatioiden henkilöille, jotka digitalisoivat kunnan sisäisiä tai kuntalaisille tarkoitettuja palveluprosesseja.