29.09.2021 klo 09.00

Strateginen johtamismalli kuntajohtamisen uudistamisessa


Digitalisaatio haastaa, mutta myös mahdollistaa uudenlaisen kuntajohtamisen. Uudenlaiset johtamismallit ja osaaminen helpottavat tiedolla johtamista ja parantavat ennustettavuutta. Tiera tarjoaa pitkäjänteisen strategisen johtamisen tueksi väestöennustemallin sekä vaikuttavuuden ja palvelutarpeiden arvioinnin.

Miten väestönkehityksen seuraamista tulisi hyödyntää strategisessa johtamisessa?
Miten tulevaisuuden palvelutarpeita ja resursseja voidaan johtaa?

Tule mukaan kuntajohdolle suunnattuun webinaarin, jossa perehdytään strategiseen johtamismalliin ja siihen, miten väestökehitystä voidaan hyödyntää strategisen johtamisen tukena, ja miten tulevaisuuden palvelutarpeita voidaan johtaa. Esittelemme kaksi konkreettista toimintamallia, joiden avulla ennustettavuus tuodaan konkreettisesti osaksi kunnan toimintaa ja johtamista.

Agenda:

 • Tervetuloa! Alustus aiheeseen.
  Jukka Laiho, hankejohtaja, Kuntien Tiera Oy
 • Väestökehitys ja kunnan strategiset toimenpiteet. Case varhaiskasvatus: syrjäytymisen ennaltaehkäisy.
  Leena Lahtinen, Reunamo Education Oy
 • Väestöennustemallin hyödyntäminen tulevien palvelutarpeiden ennustamisessa.
  Mari Hurskainen, johdon asiantuntija, Kuntien Tiera Oy
 • Resurssiohjausmalli: tulevaisuuden palvelutarpeiden ja resurssien johtaminen.
  Jukka Laiho, hankejohtaja, Kuntien Tiera Oy

Tilaisuus on suunnattu kuntaorganisaatioiden ylimmälle johdolle kuten kunnan- ja kaupunginjohtajille, hallinto- ja talousjohtajille sekä strategia- ja kehitysjohtajille.

Webinaari on jatkoa maalis- ja toukokuussa järjestetyille kuntajohdon webinaareille. Maksuton tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. Linkki webinaariin toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä 28.9. klo 14 mennessä >>