21.04.2023 klo 09.30

Digiajan väestöennuste auttaa suunnittelemaan palveluita tulevaisuuden tarpeisiin

Tulevaisuuden kuntasektorin organisaatioiden strategisen päätöksenteon keskiössä ovat kysymykset, miten kuntien elinvoimaisuus, ihmisten hyvinvointi ja osaamisen jatkuva kehittäminen varmistetaan sekä millä resursseilla ja tavoilla palvelut tuotetaan jatkossa. Strategian yksi kulmakivistä on väestö ja väestönkehitykselle asetettavat tavoitteet. 

Väestöennustepalvelun karttapohjaisen peruspalvelun avulla voidaan arvioida luotettavasti erilaisia tulevaisuuden väestöskenaarioita, ikärakenteen kehitystä ja väestön sijoittumista kunnan alueella sekä hyödyntää Palvelun tuottamia aineistoja niin päätöksenteossa kuin perusteluviestinnässäkin. Väestöennustemallia voidaan myös jatkossa rikastaa erilaisilla aineistoilla, kuten esimerkiksi tieteellisellä tutkimustiedolla liittyen lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja työllisyyden edistämiseen. Pohja-aineistoina Väestöennustepalvelussa hyödynnetään Tilastokeskuksen väestöennusteita ja ruutuaineistoa. 

Kuntien Tiera lanseerasi viime kesänä Tiera Tietopalvelu -tuoteperheeseen kuuluvan Väestöennustepalvelun, joka auttaa kuntapäättäjiä ennakoimaan väestörakenteen ja palvelutarpeiden tulevaisuuden muutoksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Väestöennustepalvelu on otettu onnistuneesti käyttöön Porvoossa viime vuoden aikana. Palvelua on kehitetty eteenpäin syksyn 2022 aikana yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Väestöennustepalvelun kehitysyhteistyökumppanina on toiminut Turku City Data Oy. 

Palvelun toimitusmalli tulee muuttumaan välitettäväksi asiantuntijapalveluksi kevään 2023 aikana, josta kerromme tarkemmin lisää webinaarissa. Turun kaupunki ja Turku City Data Oy kertovat Digiajan väestöennusteeseen tehdystä kehitystyöstä sekä jatkon kehityssuunnitelmista, mm. skenaariotyöskentelyä tukevan itsepalvelukäyttöliittymän kehittämiseen liittyen. 

Tule mukaan TieraCafé-webinaariin tiistaina, 21. huhtikuuta klo 9:30 – 10:30.  

Tilaisuuden ohjelma 

Tilaisuuden avaus ja muutokset Väestöennustepalvelun toimitusmallissa  

Jouni Kilpi, liiketoimintajohtaja, Kuntien Tiera Oy 

Turun kaupunki ja Digiajan väestöennuste,  

Elise Haapamäki, kehittämispäällikkö, Tietopalvelut, Turun kaupunki 

Väestöennustepalvelu nyt ja jatkon kehityssuunnitelma,  

Tero Mikola ja Tuomas Piippo, Turku City Data Oy 

Kysymyksiä ja vastauksia 

Tilaisuuden päätös 

Tilaisuus on suunnattu Tieran omistaja-asiakkaille, kuntasektorin organisaatioiden johdolle ja tietojohtamisen kehittäjille.