8.3.2019

Valmennuspalvelusta tukea palveluseteleiden käyttöönottoon

Tieran yhteistyössä kuntien kanssa kehittämän Parasta palvelua -verkkopalvelun ja sitä tukevan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) asiakkaille ja palvelutuottajille on tähän asti tarjottu asiantuntijapalveluina koulutus- ja pääkäyttäjäpalveluita. Asiantuntijapalvelut ovat täydentyneet valmennuspalvelulla, jonka avulla voidaan tukea kuntatoimijoita palveluseteleiden käyttöönotossa ja käyttöönottoon liittyvien ongelmien ratkaisussa. Valmennuspalvelua kannattaa hyödyntää silloin, kun jokin kuntatoimijan tarjoama palvelu on tarpeen järjestää myös palvelusetelillä tai kun siirrytään omatoimisesta palvelun tuottamisesta suoraan palveluseteliin. Valmennuspalvelu tarjoaa helpon tavan pilotoida eri tyyppisiä palveluita tai vain kokeilla palvelusetelin sopivuutta oman toiminnan tueksi.

Tieran tarjoama valmennuspalvelu tukee palvelun järjestämistä palvelusetelillä, ja siihen kuuluvat palvelut voi tilata joko kokonaisuutena tai erillisinä osioina. Valmennuspalvelu koostuu kartoituksesta, tuotteistuksesta, sääntökirjan ja kuvausten laatimisesta ja käyttöönottosuunnitelmasta. Koska Valmennuspalvelu on luonteeltaan hierarkkinen, palvelun tuotteistaminen edellyttää aina, että palvelu on ensin kartoitettu, ja vasta tuotteistuksen jälkeen on mahdollista laatia sääntökirjan pohja ja prosessikuvaukset. Viimeiseksi laaditaan käyttösuunnitelman runko. Myös valmiita konsepteja ja samantyylisten palveluiden järjestämisratkaisuja voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan.

”Valmennuspalveluiden avulla voimme tukea asiakkaitamme jaa helpottaa palvelusetelien käyttöönottoa niin toiminnan näkökulmasta kuin tietojärjestelmän käyttöönoton näkökulmasta, ” kuvailee liiketoimintapäällikkö Sari Koljonen.

Tieran asiantuntijat suosittelevat koko valmennuspalvelupaketin tilaamista, jotta tilaajalla säilyy selkeä kokonaisuus. Jokainen vaihe tekee seuraavaan vaiheeseen siirtymisestä selkeämpää ja helpompaa.

Katso tästä esittelystä (pdf) tarkempia tietoja Valmennuspalvelun sisällöstä: kokonaisuudesta, osioista, hinnoittelusta ja tilaamisesta.

Lisätietoja Valmennuspalvelusta:

Sari Koljonen
Liiketoimintapäällikkö, Parasta palvelua
040 556 8201
sari.koljonen@tiera.fi