27.11.2020

Uusi tiedonhallinta-alusta tuo nopean tekoälypohjaisen ongelmanratkaisun kunnille

Tiera on tehnyt Turku City Datan kanssa hankintasopimuksen tekoälyä hyödyntävästä alustasta. Sen avulla olemassa olevaa dataa voidaan koota ja jalostaa ongelmanratkaisuiksi tekoälyn avulla.

Nykyaikaisen tekoälyteknologian avulla ja dataa yhdistelemällä voidaan tuottaa sovelluksia ja ongelmanratkaisuja, jotka olisivat aiemmin vaatineet paljon käsityötä tai olleet jopa mahdottomia. Tieran hankkima ja Turku City Datan toteuttama tiedonhallinta-alusta auttaa kuntatoimijoita siirtymään jatkossa verkostomaiseen, keskitettyyn tiedonhallintaan ja tekoälypohjaiseen ongelmanratkaisuun.

“Kaupungeilla voi olla jopa satoja erillisiä tietojärjestelmiä ja -kantoja. Hajallaan oleva tieto on yleensä eri toimijoiden ulottumattomissa. Tiedonhallinta-alustaan sisältyvä yhteinen tietomalli yhdistää eri lähteistä olevan tiedon osaksi yhtä suurta verkostomaista tietorakennetta ja näin kaikki data on yhä paremmin apuna ongelmanratkaisuissa”, Turku City Datan toimitusjohtaja Jussi Vira kertoo.

“Tieran yhteistyö Turku City Datan kanssa varmistaa, että kuntakenttä pääsee myös hyötymään tästä innovatiivisesta ajattelusta ja saa käyttöönsä edistyksellistä teknologiaa.”, kehitysjohtaja Sari Koljonen Tieralta sanoo.

Jussi Vira kertoo, että Smart City Knowledge Graph on saanut kiitosta maailmalta. ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner arvioi alkukesästä sen best practice -käytäntöä edustavaksi systemaattiseksi tavaksi kerätä ja organisoida dataa niin, että sitä voidaan tehokkaasti käyttää tekoälyyn pohjautuvassa ongelmanratkaisussa.

Tietoa yhdistelemällä nopeat ratkaisut  ja uudet palveluinnovaatiot

Kun kuntien kaikki tärkeä tieto on osana yhtä ja samaa tietorakennetta ja apuna ovat tiedonhallinta-alustan valmiit analysointimenetelmät, tekoäly saadaan nopeasti ja tehokkaasti osaksi niiden ongelmanratkaisuja ja palveluinnovaatioita.

Valmiita tietomalleja ja algoritmeja on mahdollista myös hyödyntää yhä uudelleen uusissa projekteissa. Uudelleenkäytettävyys tehostaa kaupunkien toimintaa parantavien sovellusten kehitystä.

Esimerkiksi valmiita tietomalleja ja mallinnuksia yhdistelemällä luotavista ongelmanratkaisuista toimitusjohtaja Vira nostaa pysäköintipaikkojen kysynnän ennakoinnin.

“Aiemmin tähän olisi rakennettu erillinen sovellus työläästi tietoa eri paikoista keräämällä ja yhdistelemällä. Kun meillä on valmiina tarvittava tieto liikennevirroista, kaduista ja pysäköintialueista, voimme syöttää tiedot suoraan mikrosimulointimalliin, joka laskee kysyntäennusteen”,  kuvailee Vira.

Tekoälyn avulla on vauhditettu jo esikouluvalintaa ja ruokakassien jakelua

Turku City Data on tehostanut alustan avulla Turun kaupungin esiopetuspaikkojen valintaprosessia. Aiemmin Turun noin 20–30 esiopetuspaikan ja keskimäärin 1600 esikoululaisen yhdistämiseen on vaadittu viikkojen käsityö Excelin avulla. Alustan avulla työmäärä väheni lähes kymmenesosaan aiemmasta.

Tekoälyperusteinen algoritmi etsii hetkessä lapsen oman koulupiirin sisältä lähimmän esiopetuspaikan. Algoritmien toteutukseen hyödynnettiin avointa dataa osoitteista ja esiopetuspaikoista ja mukaan lisättiin sivistystoimialan sisäinen tieto esikouluikäisistä ja näiden asuinalueista.

“Kun käsityö on vähentynyt, aikaa jää enemmän esimerkiksi esikoululaisten eritystarpeiden huomioimiseen. Tulevaisuudessa voimme ehkä myös laskea turvallisimmat liikennereitit esikoululaisille. Ratkaisussa olevan tiedon avulla voidaan myös ennustaa esikoululaisten määrää eri alueilla ja arvioida esiopetusyksiköiden kapasiteettiä ajoissa”, Jussi Vira sanoo.

Turku City Datan alustan avulla toteutettiin myös ruokakassien jakelu Turun kaupungin ja Operaatio Ruokakassin kanssa. Autojakelu järjestettiin, koska koronapandemian takia vähävaraisille jaetun ylijäämäruuan jonottaminen kiellettiin.

“Yksi kuljetuskierros sai kestää vain tunnin, koska kasseissa oli kylmäsäilytystä tarvitsevaa tavaraa. Tekoälyä ja valmiita mallinnuksia hyödyntäen laskimme optimaaliset reitit. Ruokakasseja saatiin näin vietyä 200 kassia päivässä. Suunnittelu- ja toteutustyöhön meni vain noin kolme päivää. Reittien suunnittelemiseen käytettiin olemassa olevaa dataa, johon lisäsimme kaupungin puhelinpalvelusta saadut päivän tilaukset ja jakeluosoitteet”, Vira kertoo.

Tekoäly luokittelee jatkossa kuntalaispalautteet

Tekoälyä ja tiedonhallinta-alustaa suunnitellaan käytettäväksi Turun kaupungissa myös kuntalaispalautteiden antamisen helpottamiseen. Nykyään palautetta pitää antaa eri palveluista useissa eri kanavissa. Jos halutaan antaa palautetta esimerkiksi liikennepalveluista, vaatii se useamman valikon täyttämistä ja usean kategorian valitsemista. Virheellinen valinta vie palautteen väärään paikkaan.

“Kaupunki haluaa yksinkertaistaa palautteen antamista. Keräsimme palautejärjestelmästä avoimen datan ja opetimme neuroverkkomallin luokittelemaan näitä palautteita. Nyt se osaa luokitella vapaamuotoisen tekstin perusteella palautteet aiheen mukaisiin osa-alueisiin ja lähettää ne eteenpäin oikealle taholle. Jatkossa kuntalaiset voivat tämän ansiosta antaa palautteen yhdessä yksinkertaisemmassa palautekanavassa”, Vira kertoo.

Yhteistyö tuo uudet innovaatiot entistä nopeammin kunnille

“Voimme tarjota tiedonhallinta-alustan avulla kunnille aivan uudenlaista lähestymistä tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen. Alustaa myydään omana palveluna, mutta se on myös osa Tieran kehitteillä olevaa laajempaa Palvelualustaa. Tämä Palvelualusta sisältää tiedonhallintaratkaisun lisäksi myös Digi- ja prosessialustan sekä Integraatioalustan”, Sari Koljonen sanoo.

“Yhteistyö Tieran kanssa antaa meille aikaa keskittyä jatkuvaan tuotekehitykseen. Tiera on kuntakentän merkittävin toimija, ja voimme yhdessä miettiä, mitä asioita Suomen kuntatoimijoille olisi tarpeen kehittää, jotta ne voivat tehostaa toimintaansa. Yhdessä kehittäminen mahdollistaa tekoälypohjaiset ratkaisut myös pienemmille kunnille, joilla ei ehkä olisi yksin tarpeellista osaamista tai resursseja”, Jussi Vira kertoo.

Tiedonhallinta-alusta -palvelu on heti käyttöönotettavissa. Ota yhteyttä ja varaa esittely.

Lisätietoja:


Sari Koljonen
kehitysjohtaja, Kuntien Tiera
sari.koljonen@tiera.fi
Puh. 040 556 8201

Kari Hyvönen
asiakkuusjohtaja, Kuntien Tiera
kari.hyvonen@tiera.fi
Puh. 040 529 1528

Jussi Vira
toimitusjohtaja, Turku City Data
jussi.vira@turkucitydata.fi
Puh. 050 486 7895