12.2.2020

Turun kaupunki ja Tiera syventävät ICT-palveluiden kumppanuutta

Tiera Ulkoistuspalvelut ovat osa Tieran tarjoamia ICT-palveluita, joiden avulla kehitetään kuntatoimijoiden ICT-palveluympäristöjen toimivuutta, sujuvoitetaan sekä päätelaitteiden että tiedon hallintaa ja luodaan yhtenäisiä ja tehokkaita toimintamalleja kuntien yksilöllisiin tarpeisiin. Ulkoistuspalveluiden kokonaisuus muodostuu kuntatoimijoiden perustietotekniikan ja tietohallintopalveluiden osa-alueista. Palvelukokonaisuutta tukee Tiera Verkkokauppa.

Turun kaupungin IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen sekä Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen

Uusi ulkoistuspalveluiden sopimus laajentaa palvelutarjontaa

Turussa Käyttäjäpalvelut ovat kattaneet päätelaitteiden hankinnan ja niiden elinkaaren hallinnan, sovelluspaketoinnin ja loppukäyttäjien tukipalvelut jo syksystä 2016 lähtien. Uuden solmitun kokonaispalvelusopimuksen myötä palveluita laajennetaan vastaamaan Turun kaupungin loppukäyttäjien, ict-palvelunhallinnan sekä käyttöpalveluiden muuttuneita ICT-tarpeita 2020 alkaen vähintään viisivuotisella sopimuksella.

”Tavoitteenamme oli laajemman sopimuksen myötä jatkaa palveluiden kehitystä ja poistaa resurssipohjaisen hankinnan rajoituksia. Tiera on Turun strateginen kumppani, ja resurssipohjaisen hankinnan muuttaminen palveluksi on ollut luontainen jatko yhteistyön kehitykselle. Uudistettu sopimus sisältää juuri oikeat elementit toiminnan kehittämiseen jatkossa. Uusitun mallin keskeisin etu on, että sen myötä kokonaispalvelu on volyymeihin sekä palvelunlaatuun sidottu”, kiteyttää Turun kaupungin IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen.

Palveluiden uudistaminen kokonaispalvelumalliksi on tehty yhdessä vastaamaan Turun kaupungin tarpeita yhteisesti sovittujen toiminnallisuuksien muodossa. Uudistus tuottaa sopimuksen aikana konsernilaajuista lisäarvoa loppukäyttäjille. Uudistuksen keskiössä on kaupungin tietoturvatason ja palvelutuotannon valmiuden nosto. Loputkin palvelut muuttuvat mitattaviin SLA-pohjaisiin palveluihin. Kulujen ennakoitavuus, palvelukehyksen- ja tuotannon läpinäkyvyyden paraneminen ja vastuunjaon selkeytyminen ovat uuden mallin selkeitä hyötyjä resurssipohjaiseen sopimukseen verrattuna.

”Turun kaupunki on selkeästi yksi kehityshakuisimmista ja digitalisoituvimmista kaupungeista Suomessa. Tiera on ollut lähes koko viime vuosikymmenen tukemassa Turun IT-palveluiden tavoitteiden saavuttamista sekä palveluiden kehittämistä. Uuden sopimuksemme myötä tulemme yhdessä jatkamaan entistä tiiviimmin tätä työtä”, kertoo Tieran ulkoistuspalveluiden liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

 

Lisätietoja:

Jyri Lehtonen
liiketoimintajohtaja
Kuntien Tiera Oy

Puh. 044 907 2464
jyri.lehtonen@tiera.fi

Joni Ilmanen
IT-palvelujohtaja
Turun kaupunki

Puh. 050 432 3190
joni.ilmanen@turku.fi