13.2.2024

Turun kaupungille Tiera PSOP Harrastekortti tukemaan lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia

Turun kaupunki on valinnut Tieran toteuttamaan digitaalisen harrastekorttijärjestelmän, Tiera PSOP Harrastekortin. Harrastekortti on uusi Turun kaupungin avustusmuoto, jonka avulla 7–19-vuotiaat lapset ja nuoret voivat suorittaa joko kokonaan tai osittain säännöllisen ja ohjatun liikuntasisältöisen harrastustoiminnan maksun kortin piirissä olevalle harrastustoimijalle. Kortti kehitetään jo käytössä olevan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Tiera PSOPn päälle.

Tiera PSOP Harrastekortin piiriin tulee mukaan turkulaisia liikunta- ja urheiluseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä. Ensimmäisenä vuonna harrastuskorttiavustuksen arvo on 160–270 euroa käyttäjän iän perusteella.

Turun kaupunki on käyttänyt Tiera PSOP -palvelua muun muassa varhaiskasvatuksen palveluissa sekä työllisyyspalveluissa.

Digitaalinen järjestelmä käyttöön alkuvuodesta 2025

Harrastekortin digitaalisen järjestelmä hankinnan valmistelu aloitettiin vuonna 2023. Tiera toteuttaa kokonaisratkaisun ensimmäisen kehitysversion, testauksen ja pilotoinnin tänä vuonna. Palvelun on tarkoitus olla käytössä alkuvuodesta 2025.

“Pilotointi- ja testivaiheeseen otetaan mukaan nuoria sekä harrastustoimijoita kehittämään palvelua, jotta siitä tulee varmasti heille mieluisa käyttää. Hyödynnämme kehitystyössä myös palvelumuotoilua. On tärkeää, että digitaalinen järjestelmä on toimiva, helppokäyttöinen ja hyvännäköinen”, kehitysprojektin suunnittelussa alusta asti mukana ollut ratkaisupäällikkö Jani Grönberg Tieralta sanoo.

Harrastekortin digitaalinen järjestelmä brändätään Turun väreihin. Jatkossa järjestelmän ulkoasua muokataan uusien palvelun käyttöönottavien organisaatioiden ja kuntien väreihin.

“Tarkoitus on, että myös muut kunnat innostuisivat ottamaan käyttöönsä Tiera PSOP Harrastekortin. Kiinnostusta tähän on jo tullut”, sanoo Tieran hyvinvointipalvelujen liiketoimintajohtaja Kati Penttilä

Järjestelmä skaalautuu myös muihin palveluihin

Digitaalisella järjestelmällä on myös muita potentiaalisia käyttökohteita.

“Samaa ominaisuutta voisi käyttää esimerkiksi tukemaan sellaisten aikuisten liikkumista, joiden työpaikoilla ei ole liikuntatukea. Samoin se sopisi vaikkapa ikäihmisten tai työttömien harrastetoimintaan”, Penttilä sanoo. 

Tiera PSOPn Harrastekortin kehitystyön tavoitteena on ratkaisu, jolla palveluun kytketyt prosessit ovat sujuvia ja automaattisia niin kaupungille, palvelun käyttäjille kuin palvelutuottajille. Käyttö onnistuu kaikenlaisilla päätelaitteilla.

“Tiera PSOP Harrastekortti tuottaa selkeitä raportteja ja tilastoja palvelujen käytöstä kaupungille. Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa puolestaan näkevät helposti, mihin he ovat liikuntasaldoaan käyttäneet”, Grönberg sanoo.

Lisätietoja:
Kati Penttilä, Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut, Kuntien Tiera Oy, 040 689 6088, kati.penttila@tiera.fi
Jani Grönberg, Ratkaisupäällikkö, Hyvinvointipalvelut, Kuntien Tiera Oy, 040 747 5739, jani.gronberg@tiera.fi

Lisätietoja Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Tiera PSOPsta