3.3.2022

Tierassa poikkeustilanteisiin varautuminen ja riskienhallinta on jatkuvaa työtä

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut viimeisen viikon aikana radikaalisti ja tällä on luonnollisesti vaikutuksensa suoraan myös Suomeen ja suomalaisiin.

Perinteisten sotatoimien lisäksi Euroopassa käydään myös kybersotaa ja kyberturvallisuus on muun riskienhallinnan ja varautumisen lisäksi noussut erityiseksi puheenaiheeksi ja konkreettiseksi huoleksi. Muutokset kybertoimintaympäristössä lisäävät selvästi myös muita tietoturvariskejä kuntakentällä ja ne saattavat aiheuttaa heijastevaikutuksia myös Tieran ja Tieran kumppanien palveluihin.

Lähtökohtana toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Poikkeustilanteisiin ja sen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin on kuitenkin varauduttu niin kunnissa ja kuntaorganisaatioissa kuin myös Tieralla ja Tieran yhteistyöverkostossa.

Tieran lähtökohtana on, että riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen huomioidaan mahdollisimman laajasti ja ne ovat vahvasti esillä päivittäisessä arjessa.

Tiera toimii omistaja-asiakkaidensa luotettuna ICT- ja digikumppanina ja huolehdimme osaltamme asiakkaidemme tietoturvan toteutumisesta sekä palveluiden jatkuvuudesta. Tähän olemme 100 % sitoutuneita. Tarjoamme lisäksi myös kattavan valikoiman valmiiksi kilpailutettuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita, jotka on suunniteltu auttamaan digitaaliseen palveluympäristöön kohdistuvien kyberuhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Oman toimintamme osalta olemme tarkastelleet sekä tarkentaneet varautumistamme niin teknisesti, toiminnallisesti kuin hallinnollisesti. Teemme tänä poikkeuksellisena aikana myös kehitystyötä liittyen riskienhallintaan ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, niin oman kuin asiakkaidemme toiminnan näkökulmasta.

Lue tietoturvapäällikkömme Matti Turusen blogista mitä meidän kaikkien olisi hyvä ymmärtää toimiessamme nyt kybersodan varjossa ja tutustu tiiviiseen kyberturvallisuuden muistilistaan, johon on koottu kuntaorganisaatioille tässä ajassa tärkeimpiä varmistettavia asioita

Tulemme tiedottamaan aiheesta tarvittaessa ja tarkemmin asiakas- ja palvelukohtaisesti.

Lisätietoja:

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja
Kuntien Tiera Oy

ICT-ulkoistuspalveluasiakkaille lisätietoja antavat nimetyt palvelupäälliköt

Liiketoiminta- ja palvelukohtaiset lisätiedot liiketoimintajohtajilta ja ratkaisuvastaavilta