28.4.2022

Tieran vahva kasvu jatkuu, vuosi 2021 yhtiön historian paras

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 27.4.2022. Kokouksen esityslistalla oli tilinpäätöksen vahvistaminen sekä yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen. Lisäksi yhtiökokouksessa valittiin uusi hallitus, ohjausryhmät ja nimitystoimikunta.

Tieran liikevaihto kasvoi 33 %, tulos oli 6 %

Yhtiökokous vahvisti Tieran vuoden 2021 tilinpäätöksen. Vuosi oli Tieralle erityisen tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liiketuloksen, kuten aiempina tilikausina 2017–2020.

Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 33 prosenttia 47,1 miljoonaan euroon, operatiivisen tuloksen ollessa 2,9 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia liikevaihdosta.

– Vuosi 2021 oli meille erittäin menestyksekäs. Onnistuimme myyntirintamalla ennätyksellisen hyvin ja uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 29 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. Uusia ICT-ulkoistussopimuksia solmittiin vuoden aikana kahdeksan ja ICT-ulkoistusten ansiosta myös henkilöstön määrä Tierassa kasvoi voimakkaasti, yli 350 henkilöön, kertoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Halttunen näkee, että vahva kasvu tulee jatkumaan myös vuonna 2022. Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan selvästi edellisvuodesta ja tilikauden operatiivisen tuloksen pysyttelevän vuoden 2021 tasolla.

Johtavalla inhouse-kumppanilla vahva jalansija sekä kunnissa että uusilla hyvinvointialueilla

Kuntakentällä eletään parasta aikaa muutoksen vuotta, ja tulevien vuosien ennustetaan olevan yleisesti julkisen sektorin rakennemuutoksen ja digitalisaation vuosikymmen, johon sisältyy siirtyminen kohti pilvipalveluita ja valtakunnallisia palvelualustoja.

Tieran tavoitteena on jatkossakin tuottaa tarvittavat ja vaikuttavat ICT-palvelut ja digiratkaisut omistaja-asiakkaiden toiminnan uudistamisen tueksi.

– Olemme vahvistaneet entisestään asemaamme kuntakentän johtavana ja suurimpana ICT-kumppanina. Tieran omistajien väestöpeitto on yli 4,5 miljoonaa suomalaista ja valtakunnallisten ICT-palveluidemme väestöpeitto yli 570 000 asukasta, Halttunen sanoo.

Tilikauden päätteeksi yhtiön omistajia oli 365, joista 9 uusia hyvinvointialueita. Huhtikuun 2022 lopussa omistajia on jo yli 380, joista 16 hyvinvointialueita.

– Olemme inhouse-yhtiöistä ainoa, joka pystyy palvelemaan kattavasti sekä kuntaorganisaatiot että uudet hyvinvointialueet. Tuemme molempia muutoksessa ja autamme varmistamaan palveluiden jatkuvuuden ja kehittämisen. Lisäksi rakennamme kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintaa. Meillä on laaja-alaista osaamista sote-uudistuksen tukemiseen ja kunnissa jo hyviksi havaittuja hyvinvointipalveluita, joiden levittäminen uusille hyvinvointialueille tukee nopeaa rakentamista ja auttaa varmistamaan palveluiden jatkuvuuden, Halttunen sanoo.

Yhtiöjärjestyksen muutos palaa valmisteluun

Hallitus esitti yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallintosääntöä muutetaan. Yksittäisten, lähinnä yhtiöjärjestyksen rakenteen selkeyttämiseen liittyvien seikkojen lisäksi ehdotettiin, että osakkeiden takaisinlunastukset muutetaan maksuttomiksi, millä voidaan turvata Tieran sidosyksikköasema erityisesti omistajayhtiöiden yksityistämistilanteissa.

Yhtiökokous ei hyväksynyt hallituksen esitystä yhtiöjärjestyksen muutoksesta sellaisenaan. Yhtiöjärjestys palautetaan uuteen valmisteluun, jossa täsmennetään muun ohella yhtiöjärjestyksen yhteensopivuutta omistajien konserniohjaussääntöihin. Yhtiöjärjestysmuutokset tuodaan päätettäväksi myöhemmin järjestettävään yhtiökokoukseen.

Tieran hallitukselle uusi puheenjohtaja

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen toimikauden 2022-2023 hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajasta. Hallituksen uutena jäsenenä ja puheenjohtajana aloittaa advisor Repe Harmanen. Muilta osin hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla.

Tieran hallituksen jäsenet toimikaudella 2022-2023 ovat:

 • Repe Harmanen, advisor (puheenjohtaja)
 • Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki (VPJ)
 • Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
 • Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
 • Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
 • Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki
 • Tuija Pesonen, senior advisor

Tieran uudet ohjausryhmien jäsenet ja nimitystoimikunta toimikaudella 2022-2023

Yhtiökokous hyväksyi myös nimitysvaliokunnan esityksen uusista ohjausryhmistä toimikaudelle 2022-2023. Ohjausryhmien jäsenet näet täältä.

Tieran nimitystoimikunnan jäsenet toimikaudella 2022-2023 ovat:

 • johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku (puheenjohtaja)
 • konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo (VPJ)
 • kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
 • tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
 • varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
 • johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 • asiantuntija Tarja Virmala
 • toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
 • kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Yhtiökokouksessa päätettiin lisäksi, että nimitysvaliokunnan nimi on jatkossa nimitystoimikunta, ja SOTE-ohjausryhmä nimi on Hyvinvointi-ohjausryhmä.