19.8.2020

Tieran Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) alustaa uudistetaan

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän palvelinympäristö on uudistettu kevään 2020 aikana. Uudistamisen tavoitteena on ollut suunnitella ja toteuttaa PSOPn tarpeita entistä paremmin palveleva yhtenäinen ja tuettu palvelinympäristö, jonka myötä järjestelmän ylläpito yksinkertaistuu.

Tiera on kehittänyt yhteistyössä kuntien kanssa Parasta palvelua -verkkopalvelun ja sitä tukevan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP), joka sisältää valtakunnalliset toimintamallit ja -prosessit palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin. Palvelukokonaisuus helpottaa niin palvelun järjestäjän, -tuottajan kuin palvelua käyttävän kuntalaisen arkea.

Järjestelmää kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2020 järjestelmää uudistetaan monin tavoin. Suurin yksittäinen uudistus on järjestelmän palvelinympäristö. PSOPn taustalla pyörii entistä tehokkaampi palvelinympäristö, joka skaalautuu vastaamaan PSOPn kasvavaa käyttöä. Uudistamisella varmistetaan myös PSOPn valmius ottaa vastaan kasvava asiakaskunta.

Palvelinalustan uudistamisella saadaan yhtenäinen ja tuettu ympäristö, yksinkertaistetaan ylläpitoa ja vaihdetaan vanhat virtualisointialustan palvelimet uusiin tehokkaisiin malleihin. Xen-virtualisointiteknologia vaihtui laajemmin käytössä olevaan jaettuun VmWareen.

Uudistamisen yhteydessä tehostetaan lisäksi järjestelmäkehityspuolta, jossa siirrytään hyödyntämään konttiteknologiaa. Konttiteknologian avulla PSOPin kehittäminen tulee jatkossa olemaan entistä ketterämpää, sekä laajentaminen uusiin toiminnallisuuksiin entistä helpompaa. Konttiteknologian keskeisiä hyötyjä ovat mm. vikasietoisuus, skaalautuvuus, lyhyemmät käyttökatkot sekä nopeammat järjestelmäpäivitykset. Konttipohjaisen rakenteen avulla kehittäjä voi käynnistää koko järjestelmän vain muutaman työkalun asentamalla (docker + docker-compose) siinä muodossaan kuin se oikeassakin ympäristössä on.

Konttiteknologian avulla PSOPin kriittisiä osa-alueita voidaan ajaa useita rinnakkain, jolloin häiriötilanteessa osa järjestelmään tulevasta liikenteestä voidaan ohjata vaihtoehtoisille konteille, ja PSOPia käyttävä henkilö ei edes huomaa häiriötilannetta. Tämän myötä myös järjestelmäpäivitykset voidaan toteuttaa ilman, että käyttäjä huomaa käyttökatkoa.

Uudistamisen jälkeen jokainen osa sisältää formaalin kuvauksen siitä mitä sovelluksen kääntäminen ajokuntoon vaatii (Dockerfile). Ratkaisu on myös merkittävästi helpompi automatisoida.

”Uskon, että tehdyt ja tulevat uudistukset PSOPn palvelinympäristöön liittyen parantavat jo ennestään kiitettävällä tasolla ollutta käyttäjätyytyväisyyttä”, toteaa liiketoiminnasta vastaava Tieran Kati Penttilä-Kokko. ”Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on käytössä 23 kuntaorganisaatiossa ja käyttöönottoja on menossa kolmen kuntaorganisaation kanssa. Kiinnostus järjestelmää kohtaan on suurta ja alustauudistuksen avulla pystymme vastaamaan entistä paremmin kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin.”

Lisätietoja:

Kati Penttilä-Kokko
liiketoimintapäällikkö, hyvinvointi
Kuntien Tiera Oy
Puh. (040) 689 6088
kati.penttila-kokko(@)tiera.fi