2.11.2020

Tieran palvelukohtainen varautumissuunnitelma koronavirusta (COVID-19) varten

Lisätietoja palveluiden tuottamiseen liittyvistä yksityiskohdista, laitetoimituksista ja saatavuuksista saat seuraavilta henkilöiltä.

Digiratkaisut

HYVINVOINTIPALVELUT:

Lisätietoja Kati Penttilä-Kokko (kati.penttila-kokko@tiera.fi / 040 689 6088)

Mobiili kotihoito
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Meillä tiimissä usea henkilö voi sijaistaa palveluun liittyvissä asioissa, joten palvelu ei ole yhden asiantuntijan varassa. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmat läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden. Asiakkaille tiedotamme tilanteen niin vaatiessa. Järjestelmän toimivuus pyritään takaamaan kaikissa tilanteissa.

Sähköinen ovenavaus
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmat läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Optima
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmat läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Edustore
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmat läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden. Toimittajamme ovat varautuneet palvelun jatkuvuuden turvaamiseen.

Edison
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmat läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmat läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

JOHTAMINEN JA HALLINTO

Lisätietoja Vesa Heinälä (vesa.heinala@tiera.fi / 040 587 4314)

Toiminnanohjaus
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmansa sekä jatkuvuussuunnitelmansa läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Kaikki toimittajamme toimipisteet sekä globaali palvelutuotanto ovat ottaneet käyttöön liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavat järjestelyt. Nämä ovat käytännössä koeteltuja ja testattuja järjestelmiä ja prosesseja, jotka mahdollistavat pitkäaikaisen etätyöskentelyn ja jotka auttavat jatkamaan liiketoimintaa normaalisti.

Palkkahallinto
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmansa läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Tiera tiedonhallinta
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmansa läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Kaikki toimittajamme toimipisteet sekä globaali palvelutuotanto ovat ottaneet käyttöön liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavat järjestelyt. Nämä ovat käytännössä koeteltuja ja testattuja järjestelmiä ja prosesseja, jotka mahdollistavat pitkäaikaisen etätyöskentelyn ja jotka auttavat jatkamaan liiketoimintaa normaalisti.

Sähköinen arkistointi
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumissuunnitelmansa läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajaamme, jotta varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Kaikki toimittajamme toimipisteet sekä globaali palvelutuotanto ovat ottaneet käyttöön liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavat järjestelyt. Nämä ovat käytännössä koeteltuja ja testattuja järjestelmiä ja prosesseja, jotka mahdollistavat pitkäaikaisen etätyöskentelyn ja jotka auttavat jatkamaan liiketoimintaa normaalisti.

Lupapiste:
Lisätietoja Kai Pousi (kai.pousi@tiera.fi / 040 585 5400)

Lupapiste-palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi olemme kahdentaneet palveluiden ylläpidon ja tuen resurssit sekä teknisen ratkaisun. Toimintamme on täysin toimistoriippumatonta, hajautettua ja virtuaalisessa työympäristössä toteutettua. Tämä toimintamalli on ollut käytössämme jo kauan, joten koronaviruspandemian johdosta emme joudu suunnittelemaan ja ottamaan käyttöömme uutta toimintamallia.

Tiera Tietoturvapalvelut:
Lisätietoja Kai Pousi (kai.pousi@tiera.fi / 040 585 5400)

Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumistaan läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajiimme, jotta varmistamme toiminnan mahdollisimman häiriöttömän jatkuvuuden.

ASIANTUNTIJAPALVELUT:

Lisätietoja Jukka Laiho (jukka.laiho@tiera.fi / 040 760 3999)

Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajien kanssa olemme käyneet heidän varautumistaan läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajiimme, jotta varmistamme toiminnan mahdollisimman häiriöttömän jatkuvuuden.

UUDET PALVELUT

Lisätietoja Sari Koljonen (sari.koljonen@tiera.fi / 040 556 8201)

Integraatiopalvelu
Olemme suunnitelleet tarvittavat varamiesjärjestelyt. Palvelua tukee laaja kumppaniverkosto, johon pystymme tarvittaessa tukeutumaan. Tilanteen eskaloituessa olemme välittömästi yhteydessä asiakkaaseen ja toteutamme yhdessä tarvittavan toimenpidesuunnitelman, jolla toiminnan jatkuvuus turvataan mahdollisimman vähäisin häiriöin.

ICT-PALVELUT

ICT-ratkaisut

Lisätietoja Tuija Manninen (tuija.manninen@tiera.fi / 044 040 4217)

Tiera Palveluhallinta ja Tiera Käyttövaltuushallinta -palvelut
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumistaan läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajiimme, jotta varmistamme toiminnan mahdollisimman häiriöttömän jatkuvuuden.

Tiera Toimisto -palvelut
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt palvelutiimissä. Toimittajien kanssa olemme käyneet heidän varautumistaan läpi ja tilanteen eskaloituessa pidämme jatkuvaa yhteyttä toimittajiimme, jotta varmistamme toiminnan mahdollisimman häiriöttömän jatkuvuuden

Tiera Verkkokauppa
Olemme omassa toiminnassamme huomioineet varamiesjärjestelyt. Palvelun toimittajan kanssa olemme käyneet heidän varautumistaan läpi ja seuraamme yhdessä toimittajan kanssa tilannetta jatkuvasti, jotta varmistamme toiminnan mahdollisimman häiriöttömän jatkuvuuden.

Palvelun toimittajan varautumissuunnitelman mukaisesti logistiikka- ja esiasennuspalveluita voidaan tarjota Suomen lisäksi myös Ruotsista sekä yhteistyökumppaneiden logistiikkakeskuksista. Asiakaspalvelu- ja tilaustoimitusprosessien tehtävät on hajautettu usealle eri paikkakunnalle Suomessa sekä ulkomailla Riikan palvelukeskukseen.

Laitteiden saatavuushaasteiden vuoksi olemme toimittajan kanssa suositelleet asiakkaillemme ennakoivaa yhteistyötä laitteiden puskuroinnista sekä kriittisten laitetarpeiden välitöntä tilaamista.

Ulkoistuspalvelut

Lisätietoja Jyri Lehtonen (jyri.lehtonen@tiera.fi / 044 907 2464)

Poikkeustilanteisiin varautuminen on normaalia ulkoistuspalveluiden liiketoiminnan riskienhallintaa. Varautuminen on suunnattu ennaltaehkäisyyn sekä tilanteeseen, joissa merkittävä osa Tieran henkilökunnasta on estynyt joko viruksen tai viranomaisen määräämän karanteenin vuoksi. Ulkoistuspalveluiden asiakkaana teidän oma palvelupäällikkönne toimittaa teille yksityiskohtaisemman asiakastiedotteen ja toivomme molemminpuolista kommunikaatiota mahdollisesti paikallisesti kehittyvistä tilanteista.