2.11.2020

Tieran päivitetty varautumissuunnitelma koronavirukseen (COVID-19) liittyen

Julkaisimme keväällä varautumissuunnitelmamme koronavirukseen liittyen ja alla päivitetty tiedote aiheeseen liittyen.

Tiera seuraa ja noudattaa aktiivisesti valtionhallinnon yleisiä korona-ohjeistuksia ja -suosituksia. Huolehdimme yhteistyössä toimittajakumppaneidemme kanssa palveluiden jatkuvuudesta ja palvelukohtaisiin varautumissuunnitelmiin voit tutustua tästä.

Palvelunhallinta ja varautuminen

Tierassa on laadittu varahenkilösuunnitelmat sekä selkeät toimintaohjeet henkilöstölle epidemian ehkäisemiseksi sekä toiminnasta mahdollisen tartuntaepäilyjen varalta. Kaikille asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville sekä palvelutuotantoon osallistuville henkilöille on nimetty varahenkilöt. Tuotannon ohjeet on dokumentoitu palvelunhallintajärjestelmiin varahenkilöiden käytettäväksi. Olemme päivittäneet (ja päivitämme tarpeen mukaan) ohjeistuksia kansallisten ja alueellisten suositusten, määräysten tai ohjeiden mukaan.

Tieran myynti-, asiakaspalvelu- ja palveluntuottoon liittyvät tehtävät on hajautettu usealle eri paikkakunnalle kotimaassa. Tieralla on lisäksi kattava alihankintaverkosto, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden sellaisessa tilanteessa, jossa oma palveluhenkilöstömme tai osa heistä olisi estynyt tekemään työtehtäviään. Tieralla on käytettävissään toimittajakumppaneidensa varautumissuunnitelmat ja päivitämme yhteistyöhön liittyviä tietoja tarpeen mukaan.

Etätyö, matkustus ja tapahtumat

Tiera tekee suositusten mukaisesti etätyötä kaikilla palvelualueilla, joissa se on palvelun tuottamisen luonteen kannalta mahdollista. Tuotantotiloissamme noudatetaan alle 10 henkilön suositusta ja ulkopuolisten sekä tuotantoon liittymättömien tieralaisten asiointi rajataan vain välttämättömimpään. Tiera ei myöskään lähtökohtaisesti osallistu tai järjestä yli 10 hengen tilaisuuksia.

Matkustuksen osalta noudatamme viranomaisohjeita. Aivan pakollisten työmatkojen tekemistä harkitaan erittäin tarkkaan tapauskohtaisesti ja reitti suunnitellaan tavallista huolellisemmin. Kiinnitämme erityisestä huomioita palveluiden tuottamiseen osallistuvien avainhenkilöiden matkustamiseen. Työtehtävissä, jotka edellyttävät liikkumista, käytetään maskeja. Jos työmatkoja on tarve tehdä, pyritään ensisijaisesti suosimaan muuta kuin julkista liikennevälinettä, ja jos julkisilla liikennevälineillä joudutaan liikkumaan, tulee käyttää maskia.

Tieralle asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppanien hyvinvointi sekä palveluiden jatkuvuuden turvaaminen ovat ensisijaisia prioriteetteja. Selvitämme kaikki vaihtoehdot, jotta voimme taata palvelujemme keskeytyksettömän toiminnan ja täyttää omistaja-asiakkaidemme tarpeet mahdollisimman hyvin. Kunnioitamme myös asiakkaidemme omia ohjeistuksia.

Tiera pyrkii kaikissa olosuhteissa turvaamaan palvelunsa ja täyttämään sopimusvelvoitteensa. Mikäli palvelutuotanto tästä huolimatta ylivoimaisen esteen vuoksi häiriintyy, tai Tiera ei muuten pysty täyttämään velvoitteitaan, ilmoitamme siitä viipymättä sopimuksessa nimetylle yhteyshenkilölle ja tiedotamme jatkotoimenpiteistä.

Pysytään terveinä ja huolehditaan toistemme hyvinvoinnista!