24.3.2020

Tieran integraatiopalvelu helpottamaan kuntien Suomi.fi käyttöönottoja

Tieran integraatiopalvelu (TIA) on suunniteltu ja rakennettu alusta alkaen kuntatoimijoiden tarpeita silmällä pitäen.

Palvelu tarjoaa kuntatoimijoille käyttöön alustan, joka mahdollistaa palveluiden digitalisoimisen lisäksi yhden liityntäpisteen periaatteella kansallisten palveluiden ja tietovarantojen hyödyntämisen ilman moninkertaista järjestelmäkohtaista integraatioiden toteutusta.

Alusta sisältää tällä hetkellä seuraavat toiminnallisuudet:

Integraatioalusta, jonka avulla voidaan hoitaa erityyppiset sovellustenväliset integraatiot. Se mahdollistaa liiketoimintaprosessien tarpeiden mukaisesti tiedonvälityksen ja tiedonsiirron eri palveluiden välillä.

APIen hallinta tukee ohjelmistorajapintojen elinkaarta aina rajapinnan suunnittelusta julkaisuun ja käytön valvontaan. APIen dokumentaatio on hyödynnettävissä ja rajapinnat julkaistaan kehittäjäportaalissa mahdollistaen yhteisen kehittämisen ja joustavan toteutuksen.

APIen rooli korostuu, kun sovelluskehityksessä siirrytään kohti mikropalveluarkkitehtuuria, jossa loppukäyttäjän palvelut rakennetaan useista mikropalveluista API-rajapintoja hyödyntämällä. Esimerkiksi mobiilisovellukset rakennetaan nykyään usein hyödyntäen mikropalveluarkkitehtuuria.

Identiteetinhallintaratkaisu mahdollistaa keskitetyn ja hajautetun identiteetinhallinnan yhdistämisen. Identiteetinhallinnan lisäksi käyttäjän oikeudet voidaan federoida eri järjestelmien välillä, hoitaa väliaikainen käyttöoikeuksien luvitus sekä mahdollistaa toisen puolesta asiointi. Loppukäyttäjälle tämä tuo mahdollisuutta käytön joustavuuteen – tunnistamisen taso voidaan vaihtaa helposti.

Tuetut tasot ovat: vahvasti tunnistettu, kevyesti tunnistettu ja anonyymikäyttö.

Integraatiopalvelu kykenee myös välittämään ja prosessoimaan IoT-yhdyskäytävän avulla suuria viestimassoja ja suodattamaan datasta halutut attribuutit jatkoprosessointia ja tallennusta varten. Tieran integraatiopalvelun lisäominaisuuksia ovat mahdollisuus hyödyntää ja kehittää IoT -ympäristöjä sekä tosiaikaista tiedonvälitystä vaativia järjestelmiä.

Alustan kehitystiekartalla löytyy mm. kyvykkyyksien lisääminen datan käsittelyyn ja tallentamiseen.

Tieran integraatiopalvelu on suunniteltu toimimaan yhdessä kuntatoimijoiden omien integraatioratkaisuiden kanssa, ja se toimii saumattomasti myös Tieran palveluportfolioon kuuluvien ratkaisujen kanssa.

Vaikuttavuus- ja kustannushyötyjä kansallisesti ja paikallisesti

Tieran integraatiopalvelu on tietoturvallinen alusta, joka yhdistää eri palvelut toisiinsa standardoitujen rajapintojen avulla. Olemme rakentaneet siihen yhteydet Digi- ja viestintäviraston Suomi.fi -palveluihin ja näin mahdollistamme Suomi.fi -palveluiden käyttöönotot helposti ja kustannustehokkaasti.

Hyödyntämällä alustalle valmiiksi tehtyjä ratkaisuja, mahdollistat integraatioiden määrän sekä kustannusten laskun oleellisesti niin oman organisaation osalta kuin myös laajemmassa mittakaavassa kansallisesti.

Alustan keskeinen tavoite on mahdollistaa digitaalinen asiointi luotettavasti ja turvallisesti. Palvelun avulla voidaan tehostaa toimintaa. Suurimmat vaikuttavuushyödyt tulevatkin, kun toimintaa muutetaan tehokkaammaksi ja alustan avulla digitalisoidaan toimintaprosessit. Vaikuttavuushyötyjä saadaan, kun palvelutehokkuus paranee, ja kun tieto on digitaalisessa muodossa.

Arvolupauksemme asiakkaalle

Tarjoamme moderneihin teknologisiin ratkaisuihin perustuvan alustan kuntatoimijoiden sovelluskehityksen ja integraatioiden toteutusten tarpeisiin. Alusta sisältää perinteisimpien integraatioiden toteutuksen lisäksi APIen ja käyttäjien identiteetinhallinnan. Alustan avulla voidaan tehdä tiedonsiirto tietoturvallisesti, ja siinä on tehokas palvelun laadunvalvonta.

Suomi.fi ja muut kansalliset palvelut helposti ja
kustannustehokkaasti kuntatoimijoiden käyttöön.

Hyödynnä jo tehtyä työtä

Tieran integraatiopalvelu sisältää tällä hetkellä seuraavat palvelut:
• Suomi.fi -tunnistautuminen
• Suomi.fi -valtuudet
• Suomi.fi –palveluväylä
• VTJ –perustieto- ja muutospalvelu
• OPH Koski -opiskelijastatuskysely

Lisäksi suunnitteluvaiheessa on mahdollisuus maksujen suorittamiseen sekä suomi.fi maksut -palvelun että korttimaksamisen kautta. Suunnitteluvaiheessa on myös suomi.fi viesti -palvelu, jonka avulla voidaan turvallisesti lähettää viestit sähköisesti kuntalaisten saatavaksi

Kansallisen palvelutietovarannon jatkokehittäminen kuntien tarpeisiin liittyen on myös käynnistymässä Tieralla. Kerromme tästä lisää kevään aikana.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Sari Koljonen
kehitysjohtaja
puh. 040 556 8201
sari.koljonen@tiera.fi

Tutustu aiheeseen, ja kysy meiltä lisää