12.12.2016

Tieran integraatioalusta valmis polku KaPA-tuotantoon

Espoon, Turun ja Vantaan kaupunkien Kuningas-hanke pilottina alustalla – VM:n tukea yhä saatavilla

Kuntien Tiera Oy rakensi omistajiensa käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuvan kuntien integraatioalustan, joka avaa kunnille yhteydet Suomi.fi-palveluihin ja kansallisiin tietovarantoihin.

Kuluneen vuoden aikana Espoon, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntaliitto ovat määritelleet yhteistyössä Tieran asiantuntijoiden kanssa kuntien integraatiopalveluiden hallintamallin. Mallin toimivuutta testataan käytännössä Tieran integraatioalustalle kehitettävillä käyttötapauksilla. Määrittely ja testaus toteutetaan valtiovarainministeriön rahoittamassa Kuningas-hankkeessa.

Kuningas-projektin käyttötapauksien testaamista varten Kuntien Tiera rakensi keväällä kuntien yhteisen integraatioalustan. Integraatioalustan tavoitteena on mahdollistaa kuntien sisäisten integraatioiden osalta toistuvasti käytettävien integraatiopalveluiden kehitys ja kustannustehokas tuotanto. Avoimen lähdekoodin teknologialle rakennettu palvelualusta on täysin Suomessa operoitu, ja siitä voidaan ottaa käyttöön omaa tai kuntien yhteisesti jakamaa kapasiteettia. Palvelussa on valmiit liittymät kansalliseen Suomi.fi-palveluväylään (KaPA).

Integraatioalustan ja -palveluiden sekä standardoitujen liittymärajapintamääritysten avulla haetaan säästöjä integraatiokustannuksiin, jotka ovat keskimäärin 20 prosentin luokkaa kuntien tietohallinnon vuosibudjetista. Tieran tarjoaman ratkaisun arvioidaan tuovan 15-20 prosentin säästöt käytössä olevien järjestelmien integrointikuluista ja jopa 20-35 prosentin säästöt uusia tietojärjestelmiä liitettäessä, summaa Tieran asiakkuuspäällikkö Jaana Siitari yhteisen ratkaisun taloudellista merkitystä.

Tieran integraatioalusta tarjoaa muun muassa ajastetut tiedostopohjaiset siirrot, reaali-aikaiset sanomapohjaiset integraatiot, tiedon konversiopalvelut ja tapahtumien lokituksen sekä monitoroinnin. Alustan kyvykkyyksiä kehitetään jatkuvasti tiedonvälityksen kehityksen ja kuntien palvelujen digitalisaatiotarpeiden mukana.

Integraatioalustan käyttöönotto on tehty helpoksi. Tiera ja asiakas määrittävät sopivimman kokonaisratkaisun yhdessä, jonka jälkeen Tiera rakentaa asiakaskohtaisen integraatioalustaosuuden. Tietojärjestelmien liittämistöiden vastuista ja mahdollisten tietojärjestelmien välisten tietosisältöjen muutostöiden toteutuksesta sovitaan suunnittelun yhteydessä. Integraatioratkaisu otetaan käyttöön asiakaskohtaisena projektina.

Valtiovarainministeriö myöntää kunnille rahoitusta Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton toteutusprojekteihin vielä ensi vuonna – Tiera tukee omistajiaan käytännön toteutuksissa

Valtiovarainministeriö myönsi kuntien yhteisen integraatiopalveluiden hallintamallin kehittämiselle ja käytännön testaukselle tukea Kuningas-projektissa. Hallintamallin käytännön testausta tehdään kahdella käyttötapauksella, jotka toteutetaan Tieran palvelualustalle. Käyttötapaukset ovat yritystietojen haku YTJ-järjestelmästä sekä puolesta asiointi -toiminnallisuus.

Kuningas-hankkeen Espoon projektipäällikkö Tiina Sarnela esitteli marraskuussa Kuntaliiton Kunnat ja KaPA -seminaarissa projektia kuntien asiantuntijoille:

Kuningas-projektissa mukana olevat kunnat tavoittelevat yhteistyöllä resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on ollut määritellä hallintamalli, johon sitoutumalla kunnat voivat käyttää yhteisiä liittymiä, ehdottaa uusia liittymätarpeita kehitettäväksi sekä testata toiminnallisuudet käytännössä. Hallintamallin koekäyttö tehdään, jotta voimme varmistua sen toimivuudesta kuntien välisen yhteistyön mekanismina. Valitsimme muutaman kansallisesti valmiina olevan palvelun integroinnin hallintamallin koestamiseen, jotta kokeilu voidaan tehdä nopeasti ja yhteistyö uusien liittymäpalveluiden osalta saadaan käynnistymään pian projektin jälkeen.

Samassa seminaarissa esiintynyt valtiovarainministeriön tietohallintoneuvos Maria Nikkilä kertoi ministeriön myöntävän rahoitusta Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton toteutusprojekteihin kunnille ja muille julkisen hallinnon organisaatioille vielä ensi vuonnakin. Tarkemmat ohjeet rahoituksen hakuun löytyvät valtionvarainministeriön sivulta: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen

Siitari toteaa kuntasektorin tietohallintoammattilaisten lähitulevaisuuden näyttävän varsin työntäyteiseltä ja kehottaakin näitä helpottamaan työmäärää kuntien yhteisten, valmiiden ratkaisujen avulla ja digitalisoinnin asiantuntijoiden tuella.

– KaPA-laki on jo voimassa ja kuntien tietohallinnon tehtäväkenttä laajenee palveluväylien käyttöönottojen myötä. Suosittelen lämpimästi sekä mukaantuloa kuntien yhteistyöhön liittymäpalvelujen kehittämisessä että yhteisen integraatioalustan hyödyntämistä siirryttäessä kohti palveluarkkitehtuuria. Suunnitellaan yhdessä, kuinka VM:n tuella saamme sujuvasti Suomi.fi-palvelut hyödynnettäväksi osana kuntien palvelujen digitalisointia, kehottaa Siitari.

Lisätietoja:

Kuntien Tiera Oy, Sote- ja kuntaratkaisut
Asiakkuuspäällikkö Jaana Siitari, jaana.siitari@tiera.fi tai gsm 050 483 9926

Tai jätä lisätieto- tai yhteydenottopyyntö Tieran Tietohallintokioskiin: https://tiera.fi/tietohallintokioski