8.9.2017

Tieran EU-tietosuoja -projekti on käynnissä

EU-tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan vuonna 2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Siirtymäaika tarjoaa mahdollisuuden saada henkilötietojen käsittelykäytännöt ja järjestelmät asetuksen mukaiseksi. Tiera on käynnistänyt projektin varmistaakseen asiakkaille tarjottavien palveluiden ajantasaisuuden asetuksen vaatimusten osalta.

Projekti toteutetaan yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa. Projekti on aloitettu syyskuussa ja sen arvioidaan kestävän kevääseen 2018. Projektin toimenpiteinä kartoitetaan Tieran palveluiden nykytila, korjataan riskilähtöisesti puutteet järjestelmissä sekä toimintatavoissa, täytetään asetuksen dokumentointivaatimukset ja tuetaan asiakasta rekisterinpitäjänä täyttämään omat velvollisuutensa.

Mikäli Teillä herää kysymyksiä Tieran palveluiden tilanteesta EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin ja mahdollisiin toimenpiteisiin liittyen, pyydämme Teitä lähettämään kysymykset kirjallisena osoitteeseen info@tiera.fi tai palvelukohtaiselle palvelupäälliköllemme.

Hyvää syksyn jatkoa toivottaen,

Kari Hyvönen
johtaja, Sote- ja kuntaratkaisut
Kuntien Tiera Oy
kari.hyvonen(at)tiera.fi / 040 529 1528

Mietityttääkö aihe vielä myös omassa organisaatiossasi?

Tieran asiantuntijapalvelut auttavat kuntia tietosuoja-kokonaisuuteen perehtymisessä, nykytilanteen analysoinnissa, tarvittavien suunnitelmien laadinnassa, kehitysprojekteissa sekä tarvittaessa jatkuvan tietosuojavastaava-palvelun toteuttamisessa.