22.4.2024

Tieran E5 Kehittynyt tietoturva -palvelu suojaa uusilta tietoturvauhilta

Tiera on kumppaniensa kanssa kehittänyt asiakkailleen uuden E5 kehittynyt tietoturva -palvelun, jonka avulla asiakkaat voivat vastata lisääntyneisiin kyberuhkiin ja parantaa oman tietoturvansa tasoa.

Tieran E5 kehittynyt tietoturva -palvelu tarjoaa palvelukehikon, joka sisältää kehittyneitä tietoturvaratkaisuja ja -ominaisuuksia. Uusi palvelu sopii niin ICT-palvelunsa ulkoistaneille asiakkaille kuin itse ICT-palvelunsa tuottaville asiakkaille.

Tieran palvelu tuo asiakkaan saataville ”Microsoftin E5 Security” –toiminnallisuudet. E5 Kehittynyt tietoturva -palvelu tuotetaan Tieran ja Tieran kilpailutuksessa valittujen kumppaneiden toimesta. Uuden palvelun tarkoituksena on valvoa ja seurata tietoturvapoikkeamia, luoda tietoturvakontrolleja, hallita tietoturvapoikkeamia sekä ylläpitää ja kehittää teknistä tietoturvaa.

“Tietoturvauhat kehittyvät entistä monimutkaisemmiksi samalla, kun digitalisaatio etenee ja uusia teknologioita otetaan käyttöön. Tekoälyn aikakausi haastaa sekä organisaatioita että yksilöitä. Nyt on aika yhdessä ottaa askel kohti turvallisempaa digitaalista tulevaisuutta. Voisimme olla nyt tunnettuja maailmalla erityisen hyvästä tietoturvasta, ottaa tietoturvan osaksi kansallista identiteettiämme”, sanoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Tieran tietoturvapalvelut ovat modulaarisia. Asiakas voi suojata itseään helposti ja valita itselleen sopivan palvelunlaajuuden.

E5 Kehittynyt tietoturva -palvelun käyttö edellyttää Microsoft 365 E5 Security, Microsoft E5 tai A5 -lisenssejä. Lisensoinnin ja palvelun käyttöönoton suunnittelussa kannattaa olla yhteydessä Tieraan, jotta oikeiden lisenssien hankinta ja tarpeellisten palvelujen käyttöönotto voidaan aikatauluttaa hallittuna kokonaisuutena.

Tietoturvan rakentaminen osana ICT-kokonaisuutta

Microsoft E5 Security -tietoturvakontrollit tarjoavat laajan valikoiman tietoturvaa parantavia menetelmiä, joiden käytöstä ja jatkuvasta seurannasta on sovittava, jotta ne saadaan hyödynnettyä mahdollisimman täydellisesti.

“Tietoturva on jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja valppautta. On tärkeää pysyä ajan tasalla uusista uhista ja kehittää tehokkaita ratkaisuja niiden torjumiseksi. Teknologian lisäksi on tärkeää, että tietoturvapalvelut nivoutuvat yhteen niin ICT-palveluiden kuin asiakkaan oman tiedonhallintamallin kanssa, jotta tietoturvaa voi johtaa ja kehittää kokonaisuutena”, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Lisätietoa palvelusta:

Asiakkaat, jotka eivät ole ulkoistaneet ICT-palveluita Tieralle

  • ICT-ratkaisut, ratkaisupäällikkö Marko Toiminen

ICT-palvelunsa Tieralle ulkoistaneet asiakkaat:

  • Ulkoistuspalvelut, liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen