30.8.2019

Tieralle Kevan kehittämisrahaa henkilöstön tukemiseen ulkoistushankkeiden muutoksessa

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on myöntänyt Kuntien Tieralle 30 000 euroa työelämän kehittämisrahaa, jolla tuetaan henkilöstön siirtymistä Tieran palvelukseen ulkoistus- ja liikkeenluovutushankkeissa.

Tiera tukee omistaja-asiakkaitaan IT-palveluiden tuottamisen järjestämisessä muun muassa eriasteisin ulkoistuksin. Kun asiakas tekee kokonaisulkoistuksen, joka käsittää IT-ympäristön ylläpidon, kehittämisen, päätelaitehallinnan ja IT-palveluja tuottavan henkilöstön, toiminta siirtyy sellaisenaan Tieran vastuulle. Sen jälkeen palveluiden tuottamisessa otetaan käyttöön Tieran palveluntuotantomalli.

Kun asiakkaalla työskentelevät henkilöt siirtyvät Tieran palvelukseen vanhoina työntekijöinä, Tieralla on työnantajana vastuu siirtyneiden työntekijöiden työssä jaksamisesta, muutoksesta selviytymisestä ja työurien jatkuvuudesta.

”Tämä kehittämishanke on tärkeä osa Tieran vastuullista toimintaa uutena työnantajana ulkoistuksissa ja liiketoimintajärjestelyissä”, sanoo henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo.

”Tieran Ulkoistuspalveluissa olemme tottuneet vastaanottamaan kuntatoimijoiden ICT-henkilöstöä vanhoina työntekijöinä. Tämä on mahtava kunnianosoitus Kevalta toiminnallemme kuntakentän uudistajana. Tierassa haluamme nyt ja jatkossa tukea siirtyviä henkilöitä muutostilanteissa ja saada heidät integroitumaan osaksi Tieraa”, kertoo liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Kevan osittain rahoittaman hankkeen tavoitteena on luoda hallittu työntekijälähtöinen toimintamalli, jossa selvitetään ja tunnistetaan työkykyyn ja työssäjaksamiseen liittyvät riskit ulkoistuksen ja Tieralle siirtymisen aikana sekä tuetaan siirtyvää henkilöstöä ja ennaltaehkäistään riskien toteutumista.

Työkykyä, työssä selviytymistä ja työntekijää ulkoistuksissa ja liikkeenluovutuksissa tukeva toimintamalli pitää sisällään työkykyyn liittyvien riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn lisäksi muun muassa siirtyvien henkilöiden kyvykkyyksien arvioinnin ja kehityssuunnitelman, psykososiaalisen tuen, mentoroinnin ja muutosjohtamiseen liittyvien kyvykkyyksien kehittämisen.

”Kevan kehittämisraha Tieralle on panostus koko kuntasektorin ICT-toiminnan kehittämiseen, ja Tiera toimii mielellään toiminnan uudistajana”, summaa Tieran varatoimitusjohtaja Sakari Luotonen.

Hanke alkaa näillä näkymin syyskuun 2019 loppupuolella.

Lisätietoja:

Sakari Luotonen
Varatoimitusjohtaja
sakari.luotonen@tiera.fi
050 584 2174

Jarkko Sanisalo
Henkilöstöpäällikkö
jarkko.sanisalo@tiera.fi
040 674 3467