8.12.2014

Tiera vastaa jatkossa Turun ERP-ympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä

Turun kaupunki ja Kuntien Tiera Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Tiera vastaa jatkossa Turun SAP-toiminnanohjausalustan kehittämis- ja käyttöpalveluyhteistyöstä. Turku tilaa kuntien yhteisen Tiera ERP -toiminnanohjauspalvelun Tieralta ja käytössä ollut SAP-palvelu siirtyy osaksi valtakunnallista ratkaisua.

Turku on vuosia panostanut vahvasti konsernitason toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Kehittäminen laajana kuntayhteistyönä nähdään valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta tärkeänä.

– Tiera pystyy toimimaan tällaisen kehittämisen alustana, kuten esimerkiksi Parasta palvelua -hanke on osoittanut. Tiera on jo rakentanut toiminnanohjausjärjestelmän ympärille yhteistyömallia Lahden aloitteesta. Nyt haemme synergiaetuja Turun kaupungin, Kunnan Taitoan ja Tieran  yhteistyömallin kautta, sanoo Turun kaupungin IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen.

Kun Turussa käytössä ollut SAP-palvelu siirtyy osaksi kuntien yhteistä toiminnanohjauspalvelua, kustannusten odotetaan laskevan. Kulut jaetaan jatkossa kaikkien palvelua käyttävien toimijoiden kesken ja uusien asiakkaiden myötä Turku saa myös osan investointirahoistaan takaisin.

– Haluamme rakentaa Tieran avulla laaja-alaista kuntatoimijoiden yhteistyön mallia, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisemmat ratkaisut kuin mitä yksittäiset toimijat pystyvät tekemään. Yhtenäinen ja kustannustehokas palvelu saavutetaan vain yhteistyöllä ja rakentamalla talousohjaus yhteismitalliseksi. Tämä mahdollistaa talouden ja toiminnan vertailun eri toimijoiden välillä. Tulevaisuuden taloudelliset haasteet on ratkaistavissa kustannusten läpinäkyvyydellä ja niihin liittyvällä laadukkalla suunnittelulla, Nevalainen lisää.

Toiminnanohjaus tuo reaaliaikaisen tiedon päätöksenteon tueksi

Tiera ERP -toiminnanohjauspalvelu yhdistää kuntaorganisaatioiden eri toiminnot yhteen järjestelmään ja tietokantaan auttaen kuntia johtamaan ja kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Palvelu tuo reaaliaikaisen tiedon päätöksenteon tueksi ja poistaa mm. päällekkäiset työvaiheet. Tiera ERP -kokonaisuuteen kuuluvat. mm. talous- ja palkkahallinnon osaratkaisut sekä henkilöstö- ja materiaalihallinnon ratkaisut.

– Toiminnanohjausjärjestelmä on hyvä esimerkki kunnan toimintaa tehostavasta työkalusta, jota ei vielä kuitenkaan ole kaikilla kuntatoimijoilla käytössä. Yhteistyö Turun kanssa mahdollistaa valtakunnallisen ERP-toiminnanohjauksen levittämisen koko kuntakenttään. Sote-uudistuksen toimeenpanovaiheeseen siirryttäessä keskeisenä tavoitteena on myös tarjota näitä valmiita ratkaisuja sote-tuotantoyksiköiden käyttöön, sanoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Tiera on sitoutunut kasvattamaan ERP-liiketoimintaa Turun ERP-osaamiskeskuksessa. Palvelun kehittämisestä päätetään osaamiskeskuksen kehitysryhmässä, joka koostuu palvelua käyttävistä nykyisistä ja tulevista asiakkaista. Palvelun edelläkävijöinä ovat tällä hetkellä Turun lisäksi Lahden kaupunki, Kunnan Taitoa Oy ja Calpro Oy.

Lisätietoja:

Jari Nevalainen
IT-palvelujohtaja, Turun kaupunki
jari.nevalainen(at)turku.fi / 050 383 9455

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
jyrki.halttunen(at)tiera.fi / 045 888 7220