20.8.2020

Tiera terävöittää toimintaansa Smart City- ja ICT-ratkaisuissa

Tieran eri liiketoimintayksiköiden Smart City -osaaminen yhdistetään ja Tieraan perustetaan uusi Smart City -liiketoimintayksikkö. Yksikön vetäjäksi on nimitetty Kai Pousi. Pousi raportoi Digiratkaisut-yksikön johtajalle Pauli Päivärinnalle ja toimii jatkossa Digiratkaisujen johtoryhmässä.

– Smart City -liiketoiminnossa yhdistyy mm. paikkatiedon hyödyntäminen ja vahvasti kehittyvät tietoturvapalvelut. Smart City on mielenkiintoinen kehittyvä alue, jonka sateenvarjon alle voidaan tuoda uusia innovatiivisia palveluita Tieran tarjoamaan. Uusi yksikkö mahdollistaa Smart City -liiketoiminnan kehittämisen systemaattisesti, kertoo liiketoimintapäällikkö Kai Pousi.

– Digiratkaisut on luonteva paikka keskittää Smart City -osaamistamme sekä rakentaa uutta tarjoamaa palvelualustan päälle. Käynnistämme liiketoimintasuunnittelun välittömästi sekä asetamme päätavoitteet vuodelle 2021. Kai vetää myös Tieran Smart City -ohjausryhmää, jossa on mukana yli kymmenen kaupunkia ohjaamassa toimintaamme. Hyvällä Smart City -strategialla meillä on mahdollisuus päästä uusille valituille liiketoiminta-alueille, johtaja Pauli Päivärinta jatkaa.

ICT-palvelujen Infraratkaisut ja Tiera Verkkokauppa -liiketoiminnat yhdistetään. Uuden yksikön nimi on ICT-ratkaisut ja se sisältää Tiera Toimiston, Tiera Palvelunhallinnan ja Tiera Verkkokaupan sekä jatkossa myös uuden palvelukokonaisuuden Tiera puhe+datan. Sen vetäjäksi on nimitetty liiketoimintapäällikkö Tuija Manninen. Tuija raportoi varatoimitusjohtaja Sakari Luotoselle ja toimii jatkossakin ICT-palvelujen johtoryhmässä.

– Muutoksella terävöitetään samalla ICT-palvelujen toimintaa. Keihäänkärkinä ovat jatkossa toisaalta strategista kumppanuutta kuntakentän kanssa rakentavat ICT-ulkoistukset ja toisaalta niitä täydentävät, markkinoilta hankittavat ICT-lisäarvoratkaisut. Muutoksella tehostetaan myös strategista kumppanihallintaa ICT-ratkaisuihin liittyen, kun ne ovat jatkossa yhdessä yksikössä, Luotonen linjaa.

Muutokset astuvat voimaan 1.9.2020.

Lisätietoja:

Sakari Luotonen
Varatoimitusjohtaja

Pauli Päivärinta
Johtaja, Digiratkaisut