28.1.2020

Tiera Palvelunhallinnan kilpailutus on ratkennut – yhteistyö Efecten kanssa jatkuu

Efecte on voittanut uudelleenkilpailutuksen Kuntien Tiera Oy:n Palvelunhallinta-kokonaisuudesta Tieran omistaja-asiakkaiden ja Tieran omaa käyttöä varten. Palvelu kilpailutettiin uudelleen edellisen sopimuksen päätyttyä ja hankintapäätös palvelusta tehtiin vuoden 2019 puolella. Uudessa kilpailutuksessa Tiera pyrki huomioimaan joustavasti omistaja-asiakkaiden erilaiset tarpeet ja organisaatioiden kokoluokat.

Palvelu on käytettävissä sisäiseen ja tarvittaessa ulkoiseen palveluiden hallintaan. Kilpailutettu kokonaisuus muokkautuu helposti erilaisiin käyttäjätarpeisiin, sisältövaatimuksiin ja toimitusmalleihin. Tämä palvelu yhdistyy luontevasti Tiera Käyttövaltuushallintaan, jonka toimittaja Efecte myös on.

Kuntien Tieran tarjoama Palvelunhallinta -kokonaisuus on tarkoitettu kaikille Tieran omistaja-asiakkaille (kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät) sisäisen digitalisaation edistämiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös asiakkaiden ulkoiseen asiakaspalveluun.  Palvelu mahdollistaa viestien ja pyyntöjen sekä tilausten vastaanoton erilaisista kanavista. Kunnan asiakaspalveluyksikkö pystyy palvelun avulla hallitsemaan, seuraamaan ja raportoimaan palvelutapahtumia.

Palvelunhallinta syntyi tarpeeseen

Palvelunhallinta syntyi ensin tietohallinnon tarpeiden pohjalta ja on nykyisin käytössä monissa organisaatioissa niin henkilöstö- kuin taloushallinnon asiakkaidenkin palvelemiseen. Muita palvelua käyttäviä yksiköitä voivat esimerkiksi olla laki-, kiinteistö- ja tilapalveluyksiköt sekä muut toimialojen palveluyksiköt, joiden käyttötarkoitukseen palvelunhallintapalvelu soveltuu.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että pääsemme jatkamaan ja vahvistamaan yhteistyötämme Tieran kanssa suomalaisen kuntakentän digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi”, toteaa Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredrikson. ”Ratkaisumme mahdollistaa Tieran asiakkaille vaivattoman liittymisen kustannustehokkaaseen palveluun, joka on monipuolinen ja muokattavissa erilaisten palveluiden digitalisointiin ja automatisointiin. Palvelunhallintaratkaisumme on niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin julkishallinnon ja yksityisten yritysten laajasti käyttämä, ja esimerkiksi sen itsepalvelumahdollisuudet tarjoavat kuntien työntekijöille sekä kuntalaisillekin palvelutason, johon nykypäivän digitaalisessa ja mobiilissa maailmassa on totuttu”, Fredrikson jatkaa.

”Efecten palvelunhallintaratkaisu sopii erinomaisesti Tieran asiakkaiden tarpeisiin”, luonnehtii Tieran varatoimitusjohtaja Sakari Luotonen. ”Yhteistyön jatkumisella olemassa olevat asiakkaat pääsevät jatkamaan saumattomasti palvelun käyttöä. Uusille asiakkaille Tieran pitkäaikainen kokemus ja osaaminen Efecten ratkaisusta takaa laadukkaat käyttöönotot ja toimintamallit”, sanoo Luotonen.

Palvelu itsessään ei rajoita sitä, mitä palveluita sen avulla hallitaan, vaan tyypillisesti kyse on saman palvelun soveltamisesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Palvelun vahvuuksia ovat monipuolisuus, muokattavuus ja edullisuus suhteessa sen tarjoamiin laajoihin mahdollisuuksiin.

Kuntien Tiera tarjoaa valmiin ja helposti käyttöönotettavan palvelunhallintapalvelun, jatkuvan palvelun, kehityksen, tuen sekä ylläpitokokonaisuuden omistaja-asiakkailleen kustannustehokkaasti valmiiksi kilpailutettuna palveluna.

Lisätietoja:

Kai Pousi, liiketoimintapäällikkö, Tiera Infraratkaisut, kai.pousi@tiera.fi

Henriikka Åkerman, markkinointi- ja strategiajohtaja, Efecte Oyj, henriikka.akerman@efecte.com, +358 50 554 1639

Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy on yli 320 kuntatoimijan omistama voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Tiera on valtakunnallinen vaikuttavuustalo, jonka tarjoama koostuu kuntakentän tarpeisiin suunnatuista, valmiiksi kilpailutetuista ICT-palveluista ja digiratkaisuista. Tavoitteenamme on kehittää palveluita asiakkaiden sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi sekä tuottaa suoria vaikuttavuushyötyjä auttamalla kuntatoimijoita vapauttamaan omaa aikaansa toiminnan digitalisointiin.

Kuntien Tiera Oy:n palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on neljä miljoonaa suomalaista. Mukana on suurten kaupunkien lisäksi 170 alle 20 000 asukkaan kuntaa. Tieran tarjoamilla palveluilla pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com