18.3.2022

Tiera on varautunut KVTES-työsopimusneuvotteluista aiheutuviin työtaistelutoimiin

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES ja Avaintyönantajat Ry:n työehtosopimus AVAINTES päättyivät 28.2.2022, eikä uusia sopimuksia ole neuvotteluista huolimatta syntynyt. Tämän seurauksena ammattiliitot ovat ryhtyneet työtaistelutoimiin ja antaneet myös lakkovaroituksia. Tällä on myös vaikutuksia Kuntien Tiera Oy:n toimintaan.

Tiera on saanut 15.3.2022 työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisen ilmoituksen kaksi vuorokautta kestävästä työnseisauksesta 6.-7.4.2022, ellei uutta työehtosopimusta synny 5.4.2022 mennessä. Ilmoitettu työnseisaus koskee Kuntien Tiera Oy:n Turun toimipisteen Ammattiliitto Jyty ry:n ja JHL ry:n jäsenyhdistyksiin kuuluvia työntekijöitä.

Lakon uhka koskee Tieran Turun toimipistettä, eikä sillä odoteta olevan vaikutuksia muihin toimipisteisiin. Tieralla on käytössä laaja valtakunnallinen palvelumalli, jonka avulla pyrimme turvaamaan palveluiden jatkuvuuden kaikilla asiakkaillamme myös mahdollisessa lakkotilanteessa.

Lisätietoja palvelukohtaisesti Tieran palvelupäälliköiltä tai palvelusta vastaavilta yhteyshenkilöiltä.