18.6.2021

Tiera ja Esri Finland ovat solmineet sopimuksen kuntien maankäytön suunnittelun ja toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuudesta

Kuntien Tiera ja Esri Finland ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmästä, joka kattaa muunmuassa maankäytön suunnittelun ja toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuuden. Tieran keväällä 2021 järjestämän avoimen kilpailutuksen kohteena oli SaaS-pohjainen kokonaisjärjestelmä, joka sisältää toimialan keskitetyn tiedonhallinnan, maankäytön suunnittelun kokonaisuuden sekä siihen keskeisesti liittyvät muut kunnan prosessit ja niiden toiminnanohjauksen. 

”Tieran kilpailutusta ohjasi aito asiakastarve. Määrittelyyn osallistui yhteistyössä viidestä edelläkävijäkunnasta kymmeniä toimialan edustajia. Asiakkaiden asettamiin tavoitteisiin haettiin modernia ja modulaarista ratkaisua, joka vastaa nykyajan vaatimuksiin”, kertoo Tieran kehityspäällikkö Vesa Raulos.

Useissa kunnissa eri toiminnot kuten kaavoitus, rakennusvalvonta, infraomaisuuden hallinta ja -suunnittelu sekä kiinteistönmuodostus ovat osin toisistaan irrallisia manuaalisia prosesseja, vaikka käytännössä ne nivoutuvat hyvin tiiviisti yhteen muodostaen kunnan rakennetun ympäristön toiminnanohjauksen kokonaisuuden. 

Tietomallipohjainen maankäyttötietojen hallinta mahdollistaa siirtymisen vanhanaikaisista tietosiiloista ja -saarekkeista yhtenäiseen kaupunkimallipohjaiseen tiedonhallintaan niin kaksi- kuin kolmiulotteisesti. Prosessien digitalisointi puolestaan mahdollistaa prosessien läpinäkyvyyden ja käyttäjäroolipohjaisen toiminnanohjauksen prosessien eri vaiheissa. Tietomallipohjaisella kaupunkisuunnittelulla parannetaan myös yhteistyötä eri viranomaisten kesken ja luodaan pohjaa reaaliaikaiseen ja kustannustehokkaaseen tiedolla johtamiseen.

Voimme nyt tarjota asiakkaillemme kattavan kokonaisratkaisun, joka täyttää kunnan rakennetun ympäristön tarpeet laaja-alaisesti. Kokonaisratkaisu istuu Tieran SmartCity -portfolioon erinomaisesti ja laajentaa tarjontamme rakennetun ympäristön suunnitteluun”, kertoo Kuntien Tieran liiketoimintapäällikkö Kai Pousi.

Järjestelmän pohjan muodostaa tietovaraston hallinta ja ylläpito eli niin sanottu kaupunkimalli. Tätä täydentää maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä toiminnanohjaus kaikkiin keskeisiin kunnan maankäytön prosesseihin. Kokonaisratkaisu sisältää ajantasakaavojen ylläpidon, kiinteistönmuodostuksen ja tonttijakojen hallinnan, kaavavarantojen ja maaomaisuuden ylläpidon ja raportoinnin sekä infraomaisuuden hallinnan. Kilpailutukseen sisältyivät myös järjestelmää täydentävät lisätoiminnallisuudet, kuten maanvuokralaskutus, palautepalvelu, väestötiedot, projektien yhteistyöportaali sekä tonttien myyntipalvelu.

Tieran ja Esri Finlandin välinen sopimus käsittää järjestelmäkokonaisuuden lisäksi järjestelmän käyttöönottoon sekä käyttötukeen ja koulutukseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

“Tieran ja Esri Finlandin välinen sopimus mahdollistaa kunnille maankäytön suunnittelun ja toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuuden helpon hankinnan sekä ketterän käyttöönoton, ja siten ratkaisun tuomien hyötyjen realisoitumisen nopeasti. Skaalautuvuutensa ansiosta järjestelmä tarjoaa ratkaisun yhtä lailla pienen kuin suuren kunnan tarpeisiin, ja ratkaisun toiminnallisuutta on helppo laajentaa tarpeiden kasvaessa”, korostaa Esri Finlandin myyntijohtaja Antti Myllynen. 

Lisätietoja:  

Kai Pousi
liiketoimintajohtaja, Smart City -ratkaisut
Kuntien Tiera Oy
Puh. 040 585 5400, kai.pousi(@)tiera.fi 

Vesa Raulos
kehityspäällikkö, Smart City -ratkaisut
Kuntien Tiera Oy
Puh. 040 544 6137, vesa.raulos(@)tiera.fi 

Antti Myllynen
myyntijohtaja
Esri Finland Oy
Puh. 040 085 2100, antti.myllynen@esri.fi  

Esri Finland Oy 

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Suomessa Esrillä työskentelee n. 60 ammattilaista, joita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla.

Lisätietoja: www.esri.fi