12.6.2023

Tiera ja Asikkala jatkavat kumppanuuttaan ICT-palveluissa

Asikkalan kunta ulkoisti ICT-palvelutuotannon Kuntien Tiera Oy:lle vuonna 2019. Kunnassa on oltu tyytyväisiä yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen.

”Meidän kokemuksemme Tieran ICT-palvelutuotannosta on, että ”tehdas” toimii luotettavasti ja häiriöttömästi. Henkilöt ovat jo vakiintuneet ja meillä on hyvät osaajat käytössämme.  Me olemme halunneet rohkeasti uudistaa ICT:ta ja esimerkiksi tänä keväänä meillä oli vaikea palvelutoive, johon Tieran väki käytti luovuutta ja keksi hyvän ratkaisun”, sanoo kunnan tietohallintopäällikkö Henri Skog.

Kunta ovat käynyt sopimusneuvotteluita Tieran kanssa yhteistyön jatkamisesta, 31.12.2023 päättyvän määräaikaisen sopimuksen jälkeen. Samaan aikaan Asikkalassa on myös kartoitettu muita vaihtoehtoja perustietotekniikkapalveluiden tuottamiselle. Yhteistyön jatkaminen Tieran kanssa näyttäytyi sekä taloudellisesti että palvelutarpeen osalta parhaalta vaihtoehdolta. Lisäksi kunta totesi, että tietotekninen toimintaympäristö on nykyään niin laaja ja nopeasti kehittyvä, että Asikkalan kokoisen kunnan omana toimintana tapahtuva ICT-palveluiden tuottaminen olisi lähes mahdotonta.

”Kun Asikkala 2019 päätyi ulkoistamaan ICT-palvelutuotannon Tieralle, transitiovaihetta seurasi transformaatiovaihe, jossa otettiin käyttöön moderni pilviympäristö ja mahdollistettiin paikasta riippumaton työ. Myös jatkosopimuksessa on selkeästi määritelty kehityskumppanuus ja sen tavoitteet. Kumppanuus Tieran kanssa ei ole vain kaunista puhetta, vaan se on selkeitä yhteisiä tavoitteita ja niille on asetettu mittarit. Oman kriittisen infran palvelutuotannon lisäksi Tiera kilpailuttaa markkinoilta parhaat toimijat omistajiemme ajankohtaisiin tarpeisiin. Toimimme tässä ketterästi ja kilpailukykyisillä hinnoilla.”, toteaa Tieran myyntijohtaja Arja Fodstad.    

Asikkalan kunnanhallitus päätti 5.6.2023 hankkia esityksen mukaisesti tietotekniikan palvelukokonaisuuden Kuntien Tiera Oy:ltä. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa kolme vuotta. Sopimus tarjoaa myös mahdollisuuden kahteen optiovuoteen. Tiera tuottaa tällä hetkellä Asikkalan kunnalle mm. käyttäjä- ja lähitukipalvelut, laitteiden elinkaaripalvelut, verkkolaitteiden valvontaa ja ylläpitoa, kyberturvapalveluita, konesalipalveluita, M365-palvelut sekä ICT-toimintaympäristön ja palveluiden kehittämistä.

”Asikkalan kanssa olemme kulkeneet ICT-arkea yhdessä jo pidemmän aikaa. Asikkala on toiminut pilvipalveluiden edelläkävijänä ja modernisoinut ICT-infrastruktuuriaan merkittävästi. Olemme iloisia sopiessamme nyt seuraavien vuosien yhteistyön painopistealueista koskien ICT-palveluiden tuottamista sekä kehittämistä Asikkalan kunnalle”, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.