21.2.2022

Tiera Edison sähköinen työpöytä -palvelu lopetetaan

Tiera on päättänyt lopettaa Edison sähköinen työpöytä -palvelun lähes vuosikymmenen toiminnan jälkeen kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Asiaa on käsitelty yhteistyössä nykyisten asiakkaiden ja palvelun alihankkijatoimittajien kanssa.

Syy palvelun lopettamiselle on toimintaympäristön muutosten vaatimat uudistustarpeet – Tiera Edison sähköinen työpöytä -palveluun olisi tarvittu kohtuuttoman suuria investointeja, joita ei voitu toteuttaa mm. asiakasmäärän vähentymisen ja suurten ylläpidollisten kustannusten takia.

Tiera kiittää kaikkia Edison asiakkaita näistä vuosista. Palvelu on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa ja yhteistyössä se myös päätetään. On aika tehdä tulevaisuuteen suuntaavia suunnitelmia ja keskittyä Tieran muihin Opetuksen ja kasvatuksen palveluihin ja DigiOne -hankkeeseen”, toteaa liiketoimintajohtaja Kati Penttilä.

Lisätietoja:

Taina Uusi-Illikainen

Liiketoimintapäällikkö, omat ratkaisut – opetus ja kasvatus