17.4.2024

Tiera aloittaa muutosneuvottelut ICT-Palvelut-yksikössä

Tiera suunnittelee ICT-Palvelut-yksikön toimintojen uudelleenorganisointia. Suunniteltavilla toimenpiteillä voi olla henkilöstövaikutuksia, minkä vuoksi Tiera aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat suurinta osaa ICT-Palvelujen henkilöstöstä. Vaikutukset voivat olla tehtävänkuvan muutoksia tai henkilöstövähennyksiä ja ne koskevat alustavan arvion mukaan enintään 50 henkilöä.

Muutosneuvotteluiden taustalla vaikuttaa Tieran tarve ICT-Palvelut-yksikön toimintojen tehostamiselle ja rakenteellisille muutoksille.

Tarve tehostamiselle ja rakennemuutoksille johtuu seuraavista seikoista:

  • Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustilanteen oleellinen heikkeneminen ja siten omistajien vaatimus toiminnan tehostamiseen
  • Sote-toimialaan liittyvien palvelujen ja projektien väheneminen
  • Tarve parempiin palvelujoustoihin alihankintaa hyödyntämällä

Tiera tavoittelee talouden tasapainotusta ja 1,5 miljoonan euron vuosittaista kustannussäästöä.

Sakari Luotonen
Varatoimitusjohtaja, ICT-Palvelut ja yritysjärjestelyt
Kuntien Tiera Oy