16.12.2019

Seinäjoen kaupunki Kuntien Tieran omistajaksi

Seinäjoki on viidestoista maakunnallinen keskuskaupunki, joka liittyi Tiera-verkostoon.

Seinäjoki liittyi uusimpana kaupunkina Tieran osakkeenomistajaksi joulukuussa 2019. Liittymisen myötä kaupungilla on laajasti mahdollisuuksia hyödyntää Tieran in-house -yhtiönä valmiiksi kilpailuttamia palveluita yhdessä muiden 321 omistaja-asiakkaan kanssa.

Seinäjoen kaupunkistrategiassa tavoitteiksi on kuvattu muun muassa hyvinvoinnin lisääminen, yrittäjyys ja hyvä johtajuus. Kuntien Tiera kehittää jatkuvasti palveluita kaupunkien strategioiden mukaiseen suuntaan tavoitteena toiminnan uudistaminen kuntapalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa kuntalaisten arjen helpottamiseksi ja sujuvammaksi tekemiseksi.

”Idea omistajuuteen syntyi hyötynäkökulmasta, jonka Tiera pystyy tarjoamaan laaja-alaisten palveluidensa avulla sekä toimimalla in-house -hankintayhtiönä”, summaa Seinäjoen hallintojohtaja Jari Jokinen. ”Tieran palveluilla saavutetaan mittakaavaetuja, pääsemme hyödyntämään monipuolista Tiera verkkokauppaa sekä asiantuntijapalveluita, joilla tuetaan kaupungin omaa osaamista.”

Jokinen kertoo Seinäjoen etenevän maltillisesti palveluiden hankinnassa. Kaupunki haluaa hyödyntää Tieran valmiita palvelu- ja ratkaisumalleja sekä asiantuntijaverkostoa ja toivoo, että yhteisissä tapaamisissa Tieran kanssa syntyy suunnitelma, joka on kannattava peilaten kaupungin tilannetta ja strategian mukaista etenemistavoitetta.

Tavoitteena digitalisaation edistäminen taloudellisesti

Seinäjoella on tavoitteena digitalisaation edistäminen taloudellisesti ja palveluita parantaen, Kuntien Tieran osakkuus on osa tämän strategiatavoitteen toteuttamista.

”Siirryttäessä 2020-luvulle sähköisillä palveluilla on yhä kasvava merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä työllisyyden ja kuntien elinvoiman tukemisessa”, kuvaa Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Tietohallinnon ja digitalisaation kehittäminen rinnakkain yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tuo omistajille huomattavia säästöjä. Tiera kilpailuttaa palveluita kuntien puolesta, jolloin syntyy volyymejä moninkertainen määrä yksittäisen kaupungin hankkeisiin verrattuna. Tämä näkyy suoraan kustannussäästöinä.

”Odotamme Tieran pystyvän tarjoamaan meille oikeita vaihtoehtoja monialaisten ratkaisujen avulla sekä tukemaan omaa osaamistamme”, kommentoi Jari Jokinen.

Tiera
Kuntien Tiera Oy on 320 kuntatoimijan omistama voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Tiera on valtakunnallinen vaikuttavuustalo, jonka tarjoama koostuu kuntakentän tarpeisiin suunnatuista ICT-palveluista ja digiratkaisuista.

Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on neljä miljoonaa suomalaista. Mukana on suurten kaupunkien lisäksi 170 alle 20 000 asukkaan kuntaa. Tieran tarjoamilla palveluilla pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

Kunnat ja kuntayhtymät perustivat Tieran toimintansa tueksi vuonna 2010. Yhtiön omistaja-asiakkailleen tuottamat vaikuttavuushyödyt olivat viime vuonna yhteensä 265 miljoonaa euroa. ”Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 Tieran toiminnan tuloksena saavutetut yhteiskunnalliset vaikuttavuushyödyt ovat miljardi euroa”, Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen kertoo.

Lisätietoja:
Jari Jokinen
hallintojohtaja
Seinäjoen kaupunki
Puh. 044 754 1670
Email: jari.jokinen@seinajoki.fi

Jyrki Halttunen
toimitusjohtaja
Kuntien Tiera Oy
Puh. 045 888 7220