31.3.2021

Sähköisen lupa-asioinnin kilpailutuksen voitti Cloudpermit Lupapiste-palvelulla

Kokoluokaltaan merkittävän Rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin ja säilyttämisen palveluiden puitesopimuskilpailutuksen voittanut Cloudpermit Oy mahdollistaa Lupapiste-palvelun laadukkaan jatkokehityksen kahdeksan vuotta kestävälle sopimuskaudelle.

Kuntien Tiera järjesti avoimen kilpailutuksen rakennetun ympäristön sähköisestä lupa-asioinnista ja säilyttämisen palvelusta syksyllä 2020 yhdessä kiinnostuksen osoittaneiden asiakasomistajien ja hankintarenkaan muodostaneiden osapuolten kanssa.

Lupapisteen omistava sähköisten lupapalveluiden asiantuntijayritys Cloudpermit Oy voitti puitesopimuskilpailutuksen. Kilpailutuksen voitto lujittaa Tieran ja Cloudpermitin yhteistyötä ja tuo kunnille tärkeää hyötyä sopimuksen edellyttämän kehitystyön kautta.

Puitejärjestely osana Lupapisteen pitkää kehityskaarta

Rakennetun ympäristön sähköinen lupapalvelu Lupapiste on syntynyt Valtiovarainministeriön SADe-ohjelmassa (2009–2015), ja sen sisältämät toiminnot pohjautuvat ohjelman vaatimuksiin, Tieran kahden julkisen kilpailutuksen (2015 ja 2020) vaatimusmäärittelyihin sekä markkinaehtoisten lisäpalveluiden aktiiviseen kehitykseen. Lupapisteestä on vuosien varrella kehittynyt sähköisen lupa-asioinnin johtava ja laadukkaasti asiakkaita palveleva ratkaisu. Lupapistettä käytetään valtaosassa suomalaisista kunnista.

”Cloudpermitin Lupapiste osoittautui parhaaksi mahdolliseksi valinnaksi kumppaniksemme. Heillä on ainoana palveluntarjoajana kaikki kyvykkyydet pitää yllä ehtomme täyttävää, pysyvästi korkealaatuista palvelua. Lupapisteen valitsemalla varmistamme kunnille mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja tarjota loppuasiakkailleen merkittävää lisäarvoa”, toteaa Tieran Smart City -liiketoimintapäällikkö Kai Pousi.

”Olemme erittäin ylpeitä kilpailutuksen voitosta. Puitesopimus antaa meille erinomaiset edellytykset ylläpitää Lupapisteen kunnianhimoista laatutasoa ja kehittää palvelua entistä paremmaksi tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Nyt tehtävä kehitystyö mahdollistaa tehokkaan digitalisaation jatkumisen suomalaisessa kuntakentässä”, kertoo Lupapiste-liiketoiminnan maajohtaja Kari Syrjärinne Cloudpermitilta.

Lupapisteellä on jo pitkään ollut kriittinen rooli kunnallisen sektorin digitalisaation edistämisessä. Puitesopimus Tieran kanssa tuo jatkoa suomalaisten kuntien edelläkävijyyden tukemiselle ja lujittaa kuntien sekä Lupapisteen tärkeää yhteistyötä.

Lisätietoja:

Kai Pousi, Smart City -liiketoimintapäällikkö
Kuntien Tiera Oy

p. 040 585 5400
kai.pousi@tiera.fi

Kari Syrjärinne, maajohtaja
Lupapiste-liiketoiminta

Cloudpermit Oy
p. 040 555 8684
kari.syrjarinne@cloudpermit.com

Cloudpermit Oy on kotimainen, rakennetun ympäristön sähköisten lupapalvelujen asiantuntijayritys, joka vastaa Suomessa Lupapiste-palvelusta. Lupapiste mahdollistaa viranomaisten, rakentamisen ammattilaisten ja yksityisten luvanhakijoiden työskentelyn sähköisesti, viranomaisten yhteistyön yli kuntarajojen sekä kaikille osapuolille yhden valtakunnallisen asiointiluukun. Palvelu on käytössä yli 70 prosentissa suomalaisista kunnista ja useassa maassa kansainvälisesti.