17.2.2014

Rovaniemi hakee Tieran kotihoidon toiminnanohjauspalvelulla lisää aikaa asiakastyölle

Rovaniemen kaupunki ottaa kevään 2014 aikana käyttöönsä Tieran Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalvelun, joka vastaa kasvavaan kotihoidon kysyntään ja mahdollistaa välittömän asiakastyön lisäämistä 40 prosentista jopa 65 prosenttiin. Uusi valtakunnallinen toiminnanohjauspalvelu otetaan käyttöön keväällä kaiken kaikkiaan 19 kunnassa.

– Toiminnanohjauspalvelu on väline, jolla pyrimme lisäämään iäkkäiden kotona asumisen osuutta ja vähentämään laitoshoidon tarvetta.  Haluamme edistää kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia laadukkaalla ja asiakkaan palvelutarpeisiin vastaavalla tavalla, mutta myös kustannustehokkaasti, kertoo Rovaniemen vanhustyönjohtaja Johanna Lohtander.

Lohtanderin mukaan kotihoitoon tarvitaan uusia toimintatapoja, joilla voidaan lisätä asiakkaiden luona tehtävän työn osuutta ja hyödyntää olemassa olevat resurssit mahdollisimman hyvin. Tiera Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalvelu on yksi uusista toimintamalleista, joka helpottaa kotihoidon resurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua jättäen näin enemmän aikaa asiakastyölle.

– Helposti mukana kulkevan mobiilin päätelaitteen ansiosta kotihoitomme ammattilaiset saavat käyttöönsä olennaisen, asiakkaaseen ja työtehtäviin liittyvän tiedon suoraan kentälle. Palvelu vähentää radikaalisti mm. ylimääräisiin matkoihin ja asiakaskäyntien jakamiseen sekä toimistolla tapahtuvaan tilastointiin käytettyä työaikaa. Tämän vuoksi asiakkaidemme hoitoon käytetyn ajan määrää voidaan kasvattaa ilman resurssien lisäämistä, kertoo Rovaniemen kaupungin projektipäällikkö Paulina Koivuniemi.

Kuntien yhteistyössä kehittämä palvelu lisää palveluaikaa 40 prosentista jopa 65 prosenttiin

Palvelu on valtakunnallinen ja sen sisällön ovat määritelleet yhteistyössä Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote yhdessä useiden Etelä-Savon kuntien kanssa. Lähes 250 kuntatoimijan omistama Tiera vastaa palvelun valtakunnalisesta levittämisestä ja Rovaniemen kaupungille palvelun toimituksesta vastaa Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy, jolla on kokonaisvastuu palvelusta sekä mobiililaitteiden toimituksesta ja hallinnasta. Palvelu on käytössä jo noin kymmenessä kunnassa ja kevään aikana 19 uutta kuntaa ottaa sen käyttöönsä.

– Toiminnan muutoksen tuomaa laskennallista hyötyä on tutkittu edelläkävijäkunnissa ja parhaimmillaan palveluaika on lisääntynyt 50 hengen kotihoitoyksikössä 40 prosentista jopa 65 prosenttiin. Tämä on erittäin merkittävä muutos, säästö ja palvelun parannus olemassa olevilla resursseilla toteutettuna, Koivuniemi sanoo.

Rovaniemen uusi toiminnanohjauspalvelu integroidaan kaupungin olemassa oleviin potilas- ja työajansuunnittelujärjestelmiin ja myöhemmin siihen voidaan yhdistää myös mm. sähköinen ovenavaus.

– Rovaniemellä käyttäjät voivat ottaa palveluun ja sen mobiililaitteisiin liittyvissä häiriöissä, ongelmissa ja palvelupyynnöissä yhteyttä keskitettyyn yhteydenottopisteeseemme. LapIT:n Palvelupiste palvelee ensisijaisena tukitasona auttaen ja opastaen käyttäjiä ja välittäen tarvittaessa palvelupyyntöjä edelleen muille asiantuntijoille, kertoo Lapin Informaatioteknologia LapIT:n projektipäällikkö Virpi Tuulaniemi.

Lisätietoja:

Jan-Erik Enell
asiakkuuspäällikkö, Kuntien Tiera Oy
jan-erik.enell(at)tiera.fi / puh. 050 505 5462

Paulina Koivuniemi
projektipäällikkö, Rovaniemen kaupunki
paulina.koivuniemi(at)rovaniemi.fi / puh. 050 382 7177

Virpi Tuulaniemi
projektipäällikkö, Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy
virpi.tuulaniemi(at)lapit.fi / puh. 044 729 5492