4.9.2020

Riihimäki uudistaa toimintamallia ja perustaa osaamiskeskuksen

Riihimäen kaupunki käynnistää Visio 2030 -muutosohjelman kaupunkistrategiansa toteuttamisen tueksi. Tavoitteena on uudistaa kaupungin toimintamalli asiakaslähtöiseksi ja nostaa kuntapalveluiden digitalisointiastetta. Osana muutosohjelmaa kaupunki perustaa yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa osaamiskeskuksen ja käyttöönottaa Tieran kuntayhteisen prosessi- ja digialustan. Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti osaamiskeskuksen perustamisesta 31.8.2020 äänin 39-4.

– Kaupungilla on vahva visio vuoteen 2030 sekä strategia sen toteuttamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi halusimme käynnistää muutosohjelman, jonka avulla Riihimäki kehittää talouttaan, toimintaansa ja palvelurakennettaan kestävällä tavalla, kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Muutosohjelman tavoitteena on luoda Riihimäen kaupungille asiakaslähtöinen ja toimialarajaton toimintamalli, jossa palvelut ja johtamisjärjestelmä rakennetaan kuntatalouden palveluluokituksen pohjalta. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan laatu, saatavuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Tiera toimii Riihimäen kumppanina toiminnan uudistamisessa. Kaupunki perustaa yhteistyössä Tieran kanssa osaamiskeskuksen ja ottaa käyttöön kuntien yhteisen prosessi- ja digialustan.

Osaamiskeskus vastaa muutosohjelman toteuttamisesta

Osaamiskeskuksen tehtävänä on kaupungin strategian mukainen muutoksen suunnittelu, toteutus ja johtaminen sekä kaupungin keskeisten toimintaprosessien ja palveluiden digitalisointi. Kaupunki keskittää omat kehittämisresurssinsa osaamiskeskuksen toimintaan ja Tiera tuo tarvittavat ulkoiset asiantuntijaresurssit sekä parhaat käytännöt digitaalisia prosesseja kehittäneistä kunnista. Osaamiskeskuksen ja muutosohjelman tavoitellut vuosittaiset kustannushyödyt ovat 3-5 miljoonaa euroa vuodessa.

– Osaamiskeskusyhteistyö Tieran kanssa mahdollistaa meille merkittävän tuottavuus- ja digiloikan. Osaamiskeskuksen myötä pystymme tekemään tiivistä yhteistyötä muiden edelläkävijäkuntien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Toiminnan laajentuessa kaupunkiin syntyy työpaikkoja ja uusi korkean osaamistason asiantuntijakeskittymä, Sulkko sanoo.

Osaamiskeskuksen tehtävänä on myös hyödyntää robotiikkaa kaupungin toimintojen tehostamisessa. Riihimäelle on perustettu robotiikan kehittämisyksikkö ja kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta. Systemaattisella robotiikkaopetuksella luodaan vankkaa pohjaa Riihimäen robotiikkakampukselle ja pyrkimykselle kehittyä robotiikan pääkaupungiksi.

Kuntayhteinen prosessi- ja digialusta mahdollistaa palveluiden digitalisoinnin

Muutosohjelman hankkeet ovat kaupungin strategiaan sidottuja ja myös Tiera-yhteistyölle on rakennettu selkeä suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakaslähtöisen toiminnan ja prosessien digitalisoinnin lähtökohtana on asiakkuuksien ja palveluiden hallinta. Tieran prosessi- ja digialustan avulla kaupungin keskeiset liiketoimintaprosessit ja valitut kuntapalvelut voidaan digitalisoida tehokkaasti samalla kun työkalu mahdollistaa tiedolla johtamisen.

– Siirryttäessä 2020-luvulle sähköisillä palveluilla on yhä kasvava merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä työllisyyden ja kuntien elinvoiman tukemisessa. Olemme iloisia, että Riihimäki valitsi Tieran kumppanikseen muutosmatkan toteuttamiseen ja palveluiden digitalisointiin, kertoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Uusi osaamiskeskus syventää Riihimäen ja Tieran yhteistyötä. Kaupunki ulkoisti ICT-palvelunsa Tieralle vuonna 2019 ja on esimerkki kaupungista, joka on keskittänyt omia resurssejaan toiminnan kehittämiseen ulkoistamalla ICT-palvelut inhouse-toimijalle.

Lisätietoja:

Sami Sulkko
Kaupunginjohtaja, Riihimäen kaupunki
p. (040) 661 4010 /sami.sulkko(@)riihimaki.fi

Kari Ora
Talous- ja hallintojohtaja, Riihimäen kaupunki
p. (050) 500 1945, kari.ora(@)riihimaki.fi

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
p. (045) 888 7220 / jyrki.halttunen(@)tiera.fi

Tule kuulemaan lisää Riihimäen digi- ja muutosmatkasta Kuntamarkkinoiden tietoiskuun 10.9.2020 klo 9.30.