10.6.2019

Riihimäen kaupunki siirtää IT-palvelunsa Tieralle

Riihimäen kaupunki on päättänyt hyödyntää laajasti Kuntien Tieran palveluita IT-palveluidensa järjestelyssä. Päätöksen myötä kaupunki pystyy keskittymään entistä vahvemmin peruspalveluidensa kehittämiseen, kun IT-palveluiden toimittamisvastuu siirtyy Tieralle niin käyttäjä- kuin konesalipalveluissa.

 –Siirtymällä Tieran asiakkaaksi luomme katseen tulevaisuuteen ja edellytyksiä Riihimäen kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tulevia tarpeita ICT-palvelun näkökulmasta ovat kaupungin strategiaan liittyvät tavoitteet eli robotiikka, automatisaatio sekä digitalisaatio ja näihin panostaminen sekä tehokkuuden löytäminen näiden kautta. Kuntien Tiera Oy vastaa jatkossa muun muassa käyttäjä- ja konesalipalveluista, kertoo Riihimäen talous- ja hallintojohtaja Kari Ora.

Tieran toimintamallit infrapalveluiden osalta luovat vahvan perustan kokonaisvaltaiseen IT-kehittämiseen. Tieran yli 300 kuntaomistajaa muodostavat hyvän pohjan sille, että Riihimäen kaupunki voi Tieran kautta hyödyntää myös verkostolle tehtyjä parhaita käytänteitä.  Digitalisaation kehittäminen kunnassa edellyttää sitä, että henkilöstön perustyövälineet ovat kunnossa ja toimivat häiriöittä. Toisaalta työskentelytapojen muuttuminen edellyttää sitä, että ohjelmistot toimivat paikasta riippumatta ja myös matkapuhelimilla. Tieran ratkaisut tukevat työn luonteen muuttumista ja kuntien toiminnan digitalisaation edistämistä.

–Uskomme vahvasti siihen, että pystymme parantamaan kuntatyön tehokkuutta ja laatua nyt käyttöömme tulevien uusien palveluiden ja Tieran kokonaisvaltaisen IT-kehittämisen avulla. Merkittävänä tekijänä näemme myös sen, että Tiera pystyy nopealla aikataululla ottamaan palvelut haltuunsa.  Pystymme näin takaamaan palvelujen häiriöttömän jatkumisen muutostilanteessa ja pääsemme sen myötä modernisoimaan ICT-palvelujen toimintamalleja ja käytäntöjä, kertoo Riihimäen ICT-kehityspäällikkö Markku Anttila.

Päätöksen myötä Tiera on entistä vahvemmin läsnä Kanta-Hämeessä

 Tiera on valtakunnallinen inhouse-yhtiö, joka toimii paikallisesti lähellä asiakkaitaan. Tieralla on tehokas hankemalli ICT-palvelutuotannon siirtoon, joka mahdollistaa sen, että ulkoistuspalvelut voivat sisältää asiakkaan tarpeen mukaan joko koko ICT:n hoitamisen tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi perustietotekniikan.

–Näemme Riihimäen meille erittäin kiinnostavana asiakkaana. Heillä on selkeä tahtotila saada ICT:stä ja digitalisaatiosta lisähyötyä heidän toiminnalleen ja he ovat hyvin kehityshakuisia. Toimimme yhtenäisillä ja kustannustehokkailla valtakunnallisilla prosesseilla ja toimintamalleilla, ja turvaamme palvelun laadun ja olemme myös lähellä ulkoistusasiakkaitamme. Tämän asiakkuuden myötä vahvistamme läsnäoloamme nyt myös Kanta-Hämeessä, sanoo johtaja Sakari Luotonen Tieran Infrapalveluista.

–Toimimme niin perustietotekniikan kehityksen ICT-kumppanina kuin toimialaratkaisuiden digitalisaation mahdollistajana. Tiera pystyy auttamaan kuntatoimijoita perustietotekniikassa parhaiten nimenomaan kuntayhteistyön avulla. Tiettyjen omistajien kanssa tehty työ yhteisten palvelujen tuotteistukseen ja parhaisiin käytäntöihin liittyen hyödyttää laajasti myös muita omistajia, kertoo liiketoimintapäällikkö Jyri Lehtonen Tieran Infrapalveluista.

Lisätietoja:

Markku Anttila
ICT-kehittämispäällikkö, Riihimäen kaupunki
040 3145208 / markku.anttila@riihimaki.fi

Kari Ora
Talous- ja hallintojohtaja, Riihimäen kaupunki
019 758 4074 / kari.oja@riihimaki.fi

Jyri Lehtonen
Liiketoimintapäällikkö, Kuntien Tiera Oy
044 907 2464 / jyri.lehtonen@tiera.fi

Sakari Luotonen
Johtaja, infrapalvelut, Kuntien Tiera Oy
050 584 2174 / sakari.luotonen@tiera.fi