2.9.2015

Päijät-Hämeen sote ja Espoo ottavat käyttöönsä Tieran toiminnanohjauspalvelun

Tiera on solminut kaksi merkittävää ERP-sopimusta. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (PHSOTEY) ja Espoon kaupunki ovat tehneet päätöksen ottaa käyttöönsä Tieran kuntayhteisen toiminnanohjauspalvelun. Päijät-Hämeessä kuntien uuden sukupolven toiminnanohjauksella valmistaudutaan sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan ja Espoossa ratkaisu mahdollistaa sekä kaupungin strategian että talous- ja tuottavuusohjelman toteuttamisen.

– Sote-uudistuksen mukanaan tuomaan uuteen toimintamalliin ei voida lähteä vanhoilla järjestelmillä. Meillä, kuten kuntakentässä yleisestikin, on suuri tarve kehittää sisäisen ja ulkoisen laskennan sekä materiaalihallinnan prosessejamme. Tarvitsemme toiminnanohjausjärjestelmän, joka mahdollistaa paremman tiedolla johtamisen, kertoo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän talousjohtaja Sami Sipilä.

Tieran toiminnanohjauspalvelu yhdistää organisaation eri toiminnot yhteen järjestelmään ja tietokantaan auttaen kuntatoimijaa johtamaan ja kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti. PHSOTEY:n tuleva SAP-pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä kattaa taloussuunnittelun ja -hallinnon lisäksi materiaalihallinnon toiminnallisuudet. Jatkossa kokonaisuutta voidaan laajentaa mm. henkilöstöhallinnon ratkaisulla. Tavoitteena on, että taloussuunnittelun tuotantokäyttö alkaa keväällä 2016 ja muiden moduulien vuoden 2017 alussa.

– Tuottavuutta ei voi parantaa pelkästään uudistamalla organisaatiota. Meillä tulee olla ratkaisu, jolla yhteisiä tietoja voidaan hallita ja toimintaa ohjata aidosti. Haluamme saada hyödynnettyä voimavaramme paremmin ja siirtyä enemmän määrärahaohjauksesta toiminnan ohjaukseen, Sipilä lisää.

Kuntien yhteisellä toiminnanohjausratkaisulla on myös muita merkittäviä etuja. Ratkaisu on erityisesti kuntien tarpeisiin suunniteltu ja se on käyttöönotettavissa ilman kilpailutusta. Kunnat saavat käyttöönsä markkinoiden edullisimmat ohjelmistolisenssit ja käyttöönotto- ja kehityskulut jaetaan mukana olevien kuntien kesken, jolloin kulut ovat jopa 30–70 % pienempiä verrattuna oman vastaavan järjestelmän käyttöön.

Toiminnanohjaus tukee Espoon strategian toteuttamista

Myös Espoossa tunnistetaan toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen merkitys talous- ja tuottavuustavoitteiden saavuttamisessa.

– Toteutamme yhteistä strategiaamme, Espoo-tarinaa. Se edellyttää kokonaisvaltaista johtamista, joka perustuu ajantasaiseen tietoon. Uusi toiminnanohjauspalvelu mahdollistaa keskitetyn hallinnan ja se tukee sekä strategiamme että talous- ja tuottavuusohjelmamme toteutumista, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Halttusen mukaan PHSOTEY ja Espoo ovat erinomaisia esimerkkejä kuntatoimijoista, jotka tiedostavat että suurten muutosten edessä perusasiat on laitettava ensin kuntoon eikä valmista voi jäädä odottamaan.

– Nyt jos koska kuntakentällä tulisi hyödyntää valmiita ratkaisuja ja välttää päällekkäinen työ. Edessä olevat uudistukset ovat haasteellisia kaikille, mutta asioita voidaan tehdä selvästi tehokkaammin, Halttunen sanoo.

Tieralle nämä laajat sopimukset ovat erittäin merkittävä askel yhtiön toiminnan kehittämisessä. Tiera ERP on Suomen nopeimmin kasvava kuntatoimijoille suunniteltu toiminnanohjauksen järjestelmä, jonka tehtävänä on auttaa parantamaan johtamista ja taloudenpitoa. Nyt allekirjoitetut sopimukset laajentavat järjestelmän koskemaan yli 715 000 kansalaista.

Vuonna 2015 Tiera ERP tuo lähes kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta, kun vuonna 2014 se oli toiseksi suurin 14 % liikevaihdolla. Toiminnanohjauksen keskeisinä kohdeasiakkaina ovat Suomen peruskunnat ja erikoissairaanhoitoa tuottavat sairaanhoitopiirit.

Lisätietoja:

Jyrki Halttunen
toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
jyrki.halttunen@tiera.fi / 045 888 7220

Vesa Heinälä
johtaja, toiminnanohjauspalvelut, Kuntien Tiera Oy
vesa.heinala@tiera.fi / 040 587 4314

Sami Sipilä
Talousjohtaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
sami.sipila@phsotey.fi / 044 440 6690