30.5.2017

Markkinaoikeus on hylännyt pääosin Dustin Finland Oy:n valituksen Tiera Verkkokaupasta – toiminta jatkuu normaalisti

Tiera Verkkokauppa on Suomen laajin yhdistetty ICT-laite-, ohjelmisto- ja palvelusopimus, jossa on oli 250 000 tuotetta asiakkaille valmiiksi kilpailutettuna. Palvelu on jo 112 kuntatoimijan käytössä.

Markkinaoikeus antoi 23.5.2017 päätöksen Dustin Finland Oy:n valitukseen, jossa  vaadittiin mm. Tieran verkkokauppaliiketoiminnan keskeyttämistä. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen pääosin ja Tiera Verkkokaupan liiketoiminta jatkuu normaalisti väliaikaisen sopimuksen puitteissa.

Verkkokauppaliiketoiminta käynnistettiin Dustinin valituksen johdosta väliaikaisella sopimuksella syksyllä 2015. Markkinaoikeus kumosi Tieran alkuperäisen hankintapäätöksen kesäkuussa 2016. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen Tiera käynnisti välittömästi uuden tarjouskilpailun, jossa Atea Finland Oy valittiin uudelleen tarjouskilpailun voittajaksi. Markkinaoikeus katsoikin, että ”hankintayksikkö on ryhtynyt uuden tarjouskilpailun valmisteluun ja toteuttamiseen riittävän pian” ja Tieran alkuperäistä hankintapäätöstä ei siten oltu pantu täytäntöön. Markkinaoikeus jätti Dustinin hakemuksen osittain tutkimatta ja hylkäsi sen tehottomuusseuraamuksen, hyvitysmaksun ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta.

Markkinaoikeus tuomitsi kuitenkin Tieralle 20 000 € uhkasakon maksettavaksi siitä, että  alkuperäistä hankintaa koskeneen markkinaoikeuden päätöksen jälkeen, ja ennen uuden väliaikaisen sopimuksen solmimista, joka perustuu uuteen tarjouskilpailuun ja uuteen hankintapäätökseen, verkkokauppaan oli liittynyt 15 uutta asiakasta. Tieran harkitsee muutoksen hakemista uhkasakkoon liittyen.

Tiera Verkkokaupan liiketoiminta jatkuu näin ollen normaalisti uuden väliaikaisen sopimuksen puitteissa, joka perustuu uusittuun tarjouskilpailuun. Dustin Finland Oy on valittanut myös uudesta tarjouskilpailusta Markkinaoikeuteen ja valituksen käsittely on kesken, mutta Tieralla on vahva luottamus Markkinaoikeuden toimintaan, kuten nyt tehdyn päätöksen 275/17 osalta. Verkkokauppaan liittyminen on Markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti täysin mahdollista, koska Verkkokauppaliiketoiminta perustuu hankintapäätökseen, jota markkinaoikeus ei ole kumonnut.