4.12.2012

Länsi-Uudenmaan kunnat siirtävät ICT-palvelunsa Tieran järjestämisvastuulle

Hiiden alueen kuntatoimijoiden valtuustot ovat päättäneet, että ICT-palveluiden järjestämisvastuu siirretään 1.1.2013 alkaen Kuntien Tiera Oy:lle. Alueeseen kuuluvat Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin jäsenyhteisöt Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti ja perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä Lohjan kaupunki.

Länsi-Uudenmaan kunnat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tietohallinnon ja tietotekniikan organisaatioiden kesken. Yhteistyö on ollut kuitenkin epävirallista ja se on perustunut pääosin yksittäisiin asioihin.

– Tulevaisuuden hankkeet ja haasteet asettivat nykyisen toimintamallimme vaakalaudalle. Kuntien palvelutuotanto kehittyy ja monipuolistuu koko ajan, mikä asettaa uusia vaatimuksia tietotekniikalle. Nykyisten organisaatioidemme aika kuluu pääosin ylläpitotehtäviin. Kehittämiseen jäävä aika on vähäistä, taustoittaa Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin johtaja Hannu Nummela.

Tämän haasteen edessä Puhdin jäsenyhteisöt Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti ja perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä Lohjan kaupunki tekivät esiselvityksen tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelujen järjestämisestä alueella.  Syksyllä valmistunut selvitys uusista tietotekniikkapalveluiden järjestämisen mahdollisuuksista hyväksyttiin kuntatoimijoiden valtuustoissa marraskuun aikana.

– Vuoden alusta Hiiden alueen tietotekniikkapalvelut siirtyvät Tieran järjestämisvastuulle ja siirtymävaiheen jälkeen toiminnan kehittämistä jatketaan vaiheittain kohti kansallisia palveluja. Myös IT-organisaation 20 henkilöä siirtyvät Tieran palkkalistoille. Yhteisenä tavoitteenamme on kehittää ja tehostaa toimintaa tietohallinnon johtamisen keinoin, lisää Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja Ari Ikonen.

Palveluiden järjestäminen ei ole riippuvainen
kuntarakenteesta tai -muutoksista

Hiiden alueen kuntaorganisaatioissa uskotaan vahvasti alkavaan yhteistyöhön.

– Tiera on kuntien omistama yhteistyöfoorumi, jonka valtakunnallisen osaamisen sekä tietohallintoon ja tietotekniikkaan erikoistuneen taustaorganisaation saamme käyttöömme. Lisäksi Tieran palvelut ovat riippumattomia sekä kunta- että kuntien yhteistyörakenteista ja niiden muutoksista, Nummela listaa.

Tämä muun muassa helpottaa Lohjan ja Nummi-Pusulan toimintojen yhdistämistä, kun Nummi-Pusula liittyy Lohjaan 1.1.2013. Nummelan mukaan myös toimintamallin helppo laajennettavuus ilman työteliäitä hankintaprojekteja puoltaa uutta ICT-palveluiden järjestämistapaa, samoin kuin olemassa olevien organisaatioita hyödyntäminen.

–  Alueellisten järjestelyjen avulla helpotetaan yhteistyötä mm. kuntien vastuulla olevien palveluiden tuotannossa ja tuetaan kuntien välistä ja seudullista yhteistyötä. Toimintamalli tukee kuntien uusia rakenteita ja toimintapoja, jotta ne voivat vastata tulevaisuuden palvelutuotannon haasteisiin, Ikonen lisää.


Lisätietoja:

Ari Ikonen, toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
Puh. 040 036 5204 / ari.ikonen@tiera.fi

Hannu Nummela, johtaja, Liikelaitoskuntayhtymä Puhti
Puh. 044 368 8229 / hannu.nummela@puhti.fi