9.5.2023

Kuntien Tiera Oy tuottaa jatkossa Nakkilan kunnan ICT-palvelut

Nakkilan kunta ulkoistaa ICT-palveluidensa tuottamisen omistamalleen in-house-yhtiö Kuntien Tiera Oy:lle. Nakkilan oma ICT-toimintaympäristö on muutoksessa, minkä vuoksi Nakkila on katsonut parhaaksi luottaa ICT-palveluiden tuottamisen jatkossa Tieralle.

– Ratkaisun myötä palvelutaso vahvistuu, kehitystyö mahdollistuu ja tietoturvallisuus varmistetaan, kommentoi Nakkilan kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela.

Nakkilassa selvitettiin, että ICT-palveluiden tuottaminen itse tuottaisi samansuuruiset menot kuin Tieralle ulkoistaminen, mutta se sisältäisi huomattavia pienen organisaation haavoittuvuuteen, rekrytointeihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyviä riskejä. Kunta halusi myös tuottaa ICT-palvelunsa mahdollisimman tietoturvallisesti, mikä on helpompaa ja varmempaa Tieran kansallisesti kehittyvän palveluportfolion avulla.

TIERAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ LAAJENEE SATAKUNNASSA

Nakkilan kunta on ollut mukana ICT-palveluihin liittyvissä keskusteluissa, joissa on kartoitettu Nakkilan kunnan nykytilannetta ja tarpeita ICT-palveluille sekä kuvattu palveluiden järjestämistä kunnalle parhaalla tavalla. Nakkila valitsi parhaaksi tavaksi Tieran, ja palveluiden käyttäjäksi siirtymiseen liittyvät toimet käynnistetään päätöksentekoprosessin jälkeen. ICT-ympäristön muutos kestää vähintään vuoden 2024 kesään asti.

– Satakunnassa on ollut laajasti kiinnostusta Tieran palveluita kohtaan. Olemme iloisia voidessamme mahdollistaa jatkossa myös Nakkilan ICT-ympäristöön liittyvien palveluiden tuottamisen, sekä yhteisen kehittämisen. Suunnittelemme ja kehitämme jatkuvasti kansallisia ICT-palveluitamme vastaamaan sitä kehitystahtia, mitä yleinen teknologian kehitys, toiminnan tarpeet sekä asiakkaamme meiltä odottavat, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Tiera on valtakunnallinen kuntaorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden omistama in-house-yhtiö, joka tarjoaa ja kehittää ICT-palveluita ja digiratkaisuja. Nakkilan kunta on yksi Tieran monista omistajista. ICT-yhteistyö Tieran kanssa perustuu kumppanuusmalliin, joka on jo vuosia ollut Tieran omistajien käytettävissä. Tiera on asiakkailleen luotettavat ICT-toimija, joka vastaa ICT-palveluiden tuottamisesta, mutta katsoo myös vahvasti eteenpäin yhdessä ICT-alan huippuosaajien omien ICT-kumppaniensa kanssa.